Bygda som tar framtida med storm

Over 90 selskaper og 500 ansatte har flyttet inn i Hunsfos Næringspark etter at den store papirfabrikken la ned i 2011. Men det er ikke bare der det skjer i Vennesla. Bygda er inne i en voldsom utvikling.

Tekst: Odd I.R. Uleberg | Foto: Tor Erik Schrøder

Vi har et moment som ikke jeg har opplevd på over de 40 årene jeg har bodd her. Det er kjempespennende, sier leder i Vennesla næringsforening, Odd Grønberg. Sammen med ordfører Nils Olav Larsen står han midt i Hunsfos Næringspark som ligger på ei egen øy i Otra. Hunsøya omtales nå som Sørlandets mest urbane vekstsenter. Da papirfabrikken gikk nedenom og hjem i 2011, kunne Vennesla tape – eller skape. Bygda valgte det siste.

Fem lokale forretningsfolk kjøpte øya. De har satset på håndverkerklynge, kultur, mat og underholdning. Verkstedbygg er gjort om til flere hundre kontorplasser, fabrikkhall har blitt konsertscene. Byggsenter, ei håndfull restauranter, telehus og eget bryggeri. Papirfabrikken hadde 126 ansatte da den ble lagt ned. Nå er det fire ganger så mange som jobber på øya. Tjue tusen kvadratmeter fabrikklokaler er renovert. Førti tusen nye kvadrat skal renoveres.

Verdens største

På heia fem, seks kilometer unna skjer noe nesten enda større. Der holder Bulk Infrastructure, med Peder Nærbø og John Fredriksen på eiersiden, på å bygge NO1 Campus, verdens største datasenteranlegg basert på fornybar energi. Tre tusen dekar skal bebygges. Testanlegget er allerede på plass. Agder har verdens største overskudd av ren elektrisk kraft og den største transformatorstasjonen ligger i Vennesla. Nærbø sier det ikke finnes bedre sted i verden for datasentersatsing.

I Vennesla sentrum rigges 80 boder til Norges største julemarked. Det nye Kulturhuset og biblioteket i tre fra 2011; «Et nytt kapittel», er blitt verdensberømt. Investorer konkurrerer om å bygge kjøpesenter og tre tusen nye leiligheter og boliger er inne i kommunale planer.

Gjør hverandre gode

– Mange følte på at Vennesla var litt utgått på dato da papirfabrikken gikk ned. Så feil kan man ta. Faktum er at industrihistorien og kompetansen vår er en forutsetning for veksten som nå skjer. Som ordfører er det fantastisk å se innovasjonsiveren, sier Larsen.

Vennesla Næringsforening ble stiftet for tre år siden. I høst kom medlem nummer hundre. «Vi gjør hverandre gode og stolte», er mottoet. Det siste halve året har foreningen og kommunen meislet ut et felles identitetsprosjekt for Vennesla.

Konklusjon: Vennesla er den grønne og urbane bygda i Norge.

En gang kom folk fra hele Europa for å delta i industriveksten i Vennesla. Papirfabrikken sto ferdig et par tiår etter at det ble mulig å lage papir av tremasse. Aluminiumverket kom tjue år etter at aluminium ble lønnsom industri. Nå, tjuefem år etter at «www» ble lansert, bygges datasenterparken og historien om vekstbygda fortsetter.

– Vi gjør som vi pleier. Vi gjør verdens nyvinninger til våre og bygger arbeidsplasser og lokalsamfunn. Kraften øker bare etter at vi har definert de stolte og lange linjene i identiteten vår, sier Grønberg og Larsen.

Vennesla ønsker å bli navet i hele den store satsingen på Electric Region Agder som handler om å ta verdens største rene kraftoverskudd i bruk til å skape ny framtid.

Denne saken er også publisert på NæringslivNorge.no.