Kjære venner av Næringsforeningen

Foto: Ingvald R. Ingebretsen

For noe over ett år siden startet Næringsforeningen opp et arbeid med å se på Venneslas Identitet.

Vi snakket om stolthet til vår historie, og de muligheter våre forfedre hadde grepet i forhold til industriutvikling og nye muligheter som endte opp i et industrisamfunn med flinke og forutseende arbeidsfolk.

Erkjennelsen av at nye tider krever nye løsninger, og nye muligheter bringer frem nye bedrifter og arbeidsplasser har vært en drivkraft for arbeidet.

Vår identitet som har vært sterkt knyttet til historien fra bonde og industrisamfunnet ble rimelig nok litt fjern og vanskelig å forholde seg til etter hvert. Identitetsprosjektet har vært et arbeid i året som har gått som har tatt mye tid og ressurser. Masse mennesker fra forskjellige områder i kommunen har vært involvert i arbeidet, og vi har etter hvert gått inn for en «mellomlanding», der vi foreløpig oppsummerer med at vi er og ønsker å være en Grønn, Urban Bygd.

Stolthet til historien dras videre i et mål om at vi skal bli minst like stolte av fremtiden.

Skulpturen «Stjerneskudd» som ble avduket av vår ordfører i gågata her i høst er et strålende eksempel på den skjulte stjerna som blir avdekket når vi er litt utradisjonelle i løsninger, og som i eksempelet med skulpturen skjærer eplet på tvers og ikke på langs slik som vi pleier.

Etter vår mening en utrolig god symbolikk på det vi i Næringsforeningen prøver å få frem. Nemlig de skjulte skattene som avdekkes når vi blir invitert til å tenke annerledes og se etter nye muligheter.

Arbeidet med identitetsprosjektet er nå inne i fase 2, og vi vil jobbe videre med å utfordre våre medlemmer til å inkorporere verdiene i Grønn, Urban Bygd i bedriftsutviklingen fremover. Målet må være at omverdenen skal se til Vennesla og si at her gjør vi det på vår måte. Hvis du har en bukett med 100 hvite roser, og midt inni der er det en rød en, så er det den røde du legger merke til!! Vår annerledeshet må dyrkes. Vi må fremheve de muligheter som ligger i vår identitet.

For noen dager siden behandlet Kommunestyret reguleringsplanen til Hunsfos Park. Der var det interessant å notere seg at alle representantene som var på talerstolen nevnte «Grønn Urban Bygd» minst 1 gang hver i sine innlegg.

Veldig oppmuntrende at prosjektet begynner å finne en form. Nå gjenstår det å fylle ordene med innhold. Det blir litt som å flytte inn i et nytt hus. Når byggmesteren går ut av døra, så er det et hus. Når familien flytter inn, og fyller det med møbler og pynt, så blir det et hjem.

Under årets julelunsj hadde NAV en sekvens der de med hjelp fra ordføreren gjennomførte en prisutdeling for «Årets inkluderingsbedrift» og «Årets ildsjel». I vårt arbeid med Identitetsprosjektet har et viktig tema vært at «Alle skal med». Bortimot ¼ av våre innbyggere i alderen 16-64 år er av en eller annen grunn utenfor ordinært arbeidsliv. Vi setter stor pris på initiativet fra NAV som gjennom en sånn pris setter fokus på de som gjør en ekstra innsats for å få flest mulig med. Prisene gikk til Betonorte som «Årets inkluderingsbedrift», og Linda Fagerheim som «Årets ildsjel». Vi gratulerer og takker for godt initiativ.

Styret i Næringsforeningen har besluttet at det på sommerfesten i 2019 skal deles ut priser for «Årets Bedrift» og «Årets unge gründer». Vi har henvendt oss til noen av våre medlemsbedrifter for å sette sammen en jury som sammen med styret skal sette ned kriterier. Deretter skal juryen gjøre en vurdering av innkomne forslag og avgjøre hvem som er verdige til å motta prisene. Juryen består av 5 personer som alle svarte umiddelbart ja på henvendelsen om å sitte i juryen. Det ser vi på som et tegn på et engasjement som vi i styret setter stor pris på.

Det skjer spennende ting. Reguleringsplanen for Hunsøya park er endelig på plass. Det samme er områdereguleringsplanen for Sentrum nord. Vennesla Sentrum har i en uke nå vært stedet for Norges største julemarked. En kjempesuksess, som sier noe om dette med å være annerledes. Positivt annerledes. Det er sånt som gjør at våre naboer i kommunene rundt oss stadig spør oss om hva det er som skjer? Identiteten er i ferd med å utvikles, og vi må vite å utnytte det momentet som for tiden er her.

Vi i styret i Næringsforeningen vil fortsette å forsøke å påvirke våre politikere til å ta næringsvennlige avgjørelser. Vi ønsker enda flere arbeidsplasser plassert i kommunen, og vi ønsker en fremoverlent holdning til de utfordringene politikerne møter.

Vi vil fortsette vårt arbeid med å være en koordinator og en pådriver for kryssbusiness blant våre medlemmer. På et tidspunkt hadde vi et mål om at vi skulle bli 100 medlemmer i foreningen. Milepælen ble passert for en måneds tid siden, og vi er pr. dato 103 medlemmer.

Vi jobber for tiden med å bli bedre på kommunikasjon. Vi har den siste tiden blitt mye bedre på å poste nyheter og informasjon via sosiale medier. Hjemmesidene er nye, og målet er at vi skal bli enda bedre på å få ut informasjon om medlemmene og det som skjer hos dere, f.eks fokus på nyansettelser, nyheter og saker som dere ønsker å fortelle om. Vi skal gjøre vårt for å bli mer dynamiske og levende i vår info ut til dere.

Men akkurat nå går vi bare inn for landing til jul, og at det settes fokus på å ha det hyggelig og nyte noen dager i fred og ro. Vi håper du får anledning til å senke skuldrene, og la jobben ligge litt. La oss lade batteriene og komme sterkt tilbake på nyåret.

God Jul til alle sammen!
og takk for et offensivt og godt år i 2018.

Vennlig hilsen Janne, Merete, Gudmund, Per og Odd