Invitasjon til frokostmøte

Vi gleder oss til å ønske deg velkommen til vårt første frokostmøte i 2019. Denne gangen møtes vi hos vårt nye medlem Fabriken Artisan, som holder til på Hunsfos Næringspark. Onsdag 30 januar klokken 07.45.

 

KONJUNKTURBAROMETERET 2019
Overraskende mange venter bedre lønnsomhet

Utdrag fra rapporten; 
Stemningen blant bedriftene er positive ved inngangen er god. Samtidig har det vært uro i finansmarkedene, herunder handelsuro, Brexit, nedgang i oljeprisen og nedjusterte vekstutsikter for verdensøkonomien. Så langt har imidlertid dette ikke gitt utslag i forventningene hos norske bedrifter. Dette er likevel en av faktorene som kan forstyrre det positive bildet og som mange vil følge nøye med på i tiden som kommer.

Bedriftene venter lønnsom vekst. Dette er gledelig og øker robustheten i næringslivet. Det fremheves at overraskende mange bedrifter venter bedring i lønnsomhet. Hele 65% venter bedring, som er på høyeste nivået som er målt siden 2014. Hele 73% av bedriftene venter økt aktivitet, som også er rekordnivå. Noen krevende år med oljenedgang er over. Det er gledelig at oppturen har fått godt feste.

 

Øvrig program; 
Vi møtes til en god frokost på Fabriken Artisan klokken 07.45
Velkommen til nytt år med Næringsforeningen
1×5 minutter presentasjon av Vibeke Sagen Dale i MOOD Interiørarkitekter
1×5 minutter fra Vennesla Kommune; Hvordan ble Julegada.2018
Konjunkturbarometeret 2019;  presentasjon Sparebank1 SR Bank

 

Velkommen!

Ja , dette vil jeg melde meg på!

Pris for medlemmer 250.- eks mva. Ikke medlemmer 500.- eks mva