Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte i Vennesla Næringsforening

Styret i Vennesla Næringsforening inviterer til årsmøte for driftsåret 2018 tirsdag 12 februar kl. 18.00. Møterom på Hunsfos Næringspark.

 

Saker til behandling vil være:

  1. Styrets årsberetning
  2. Årsregnskap
  3. Medlemskontingent og budsjett
  4. Valg
  5. Godtgjørelse til styret
  6. Innkomne forslag

 

Ad 1: Vedlagt følger styrets årsberetning
Ad 2: Vedlagt ikke revidert årsregnskap (revidert regnskap legges frem på møtet).
Ad 3: Styret vil foreslå at vi med bakgrunn i den fortsatt sunne økonomien fortsetter med samme kontingent som hittil.
Ad 4: Valg. Gudmund Sagen og Per Nystøl ønsker å gå ut av styret og skal erstattes. Vi er glad for å ha fått til en avtale med Gudmund om at han vil bidra som rådgiver fortsatt i en tid fremover når styret trenger det. Per Nystøl ber om å bli avløst på grunn av stort arbeidspress. Styret kommer tilbake med forslag til kandidater før årsmøtet.
Ad 5: Godtgjørelse for styret har siden oppstart vært følgende:

  • Styremedlem kr. 20.000 pr år.
  • Styreleder kr. 30.000 pr år.
  • Styret foreslår å øke honoraret med 5.000 kr pr styremedlem.

Ad 6: Innkomne forslag. Det settes en frist som er 5 februar til for å levere inn forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet.

 

Vennesla 28.01.2019
Styret i Vennesla Næringsforening