Velkommen til frokostmøte 6 mars

Denne gangen har vi vært så heldige å få tak i Havnedirektør Halvard Aglen i Kristiansand.
Om vi snakker om Fergehavn, Containerhavn, Havn i Kongsgård/ Vige, Kanalbyen, Kunstsilo, Landstrøm til Cruiseskip, eller om det er snakk om byfornyelse, så sitter han midt i alle beslutningsprosessene. Utfordringene står i kø, men det gjør også mulighetene. Er det noe som kjennetegner Aglen, så er det evnen til å se muligheter i utfordringene.
Vi liker å erte våre naboer i syd med at de er Venneslas Havneby. Kanskje litt mangel på respekt for storebror, men samtidig en erkjennelse av at vi trenger hverandre og har felles interesse av at beslutninger påvirker vår felles fremtid. Med en politisk ambisjon om å bringe mest mulig gods over på skip, blir også Venneslas Næringsliv påvirket av hvordan fremtidens havn er innrettet.
Vi er spent på hva Havnedirektøren vil fortelle oss, men med smørbrødlista som er nevnt innledningsvis, kan vi være trygge på at uansett tema, så blir det spennende og interessant. Kjenner vi havnedirektøren rett, så er han også åpen for å gi oppklarende svar på spørsmål vi måtte være interessert i få svar på.

Øvrig program; 
Vi møtes til en god frokost i kantinen på Hunsfos klokken 07.45
Velkommen med Næringsforeningen, kort presentasjon av den nye lederen i foreningen Alexander Etsy Jensen
1×5 minutter med Johnny Domingos, Nav i Vennesla.
1×5 minutter siste nytt fra Vennesla Kommune

Pris for medlemmer 250.- eks mva. Ikke medlemmer 500.- eks mva

Meld deg på her

Velkommen!