Øvrebø Videregående skole blir medlem i Vennesla Næringsforening

På bildene har vi;  Randi Kiledal(Lærlingskonsulent) Lars Greipsland (Kontaktlærer VG 2) Alexander Etsy Jensen og Ole Arild Endersen (Rektor)

Øvrebø videregående skole er en skole for elever med dokumentert behov for særskilt tilrettelagt opplæring. Det vil si: du må ha dokumentasjon fra lege, ppt, rådgiver eller annen instans for å komme inn på skolen.

Ved Øvrebø videregående skole gjør de sitt beste for at den enkelte elev skal få et godt tilrettelagt sosialt og faglig skoletilbud. Skolen har ca 100 elever fordelt på utdanningsprogram for teknikk- og industriell produksjon (TIP), helse og oppvekstfag, bygg- og anleggsteknikk, og service- og samferdsel.

Skolen ligger idyllisk plassert på Loland, Øvrebø.

Øvrebø videregående skole er en privat, kristen videregående skole drevet av Blå Kors. De legger vekt på holdningsdannende arbeid i forhold til rus, etiske spørsmål, arbeidslivets krav og kristne verdier. Skolens visjon: «Et mål for alle, alle i mål!»

Formålet med besøket var å drøfte hvilke muligheter som ligger i et samarbeid mellom næringsforeningen og skolen, og da særlig med tanke på å få deres yrkesfagelever ut i lære hos våre medlemsbedrifter. Møtet resulterte i at skolen ønsker å melde seg inn i Vennesla Næringsforening og delta aktivt på våre arenaer.