Vil samle unge ledere i Vennesla

Engasjert: Alexander Etsy Jensen som nylig ble valgt til leder for Vennesla næringsforening, håper de kan engasjere unge ledere til å bidra med sine tanker og ideer. 

Vennesla Næringsforening ønsker å etablere et nettverk for unge ledere i kommunen. – Det ligger et uforløst potensial her, sier Alexander Etsy Jensen.

Som nyvalgt leder av Vennesla næringsforening brukte ikke Alexander Etsy Jensen lang tid før han lanserte en ny idé.

– Vi ønsker å etablere noe vi kaller Nettverk for unge ledere. Dette er fordi vi ser at det er mange dyktige unge ledere i Vennesla. Hvis disse kreftene kommer sammen tror jeg næringslivet kan dra stor nytte av disse, sier han.

Mange unge

Han peker på unge ledere i bedrifter som Scan Trade, Ole Thomassen, Svendsengruppen Biokjemi Norge og Graf Design Studio for å nevne noe.

– Gründervirksomheten i Vennesla er jo i kraftig vekst. Bare se på alle dem som har etablert seg på Hunsøya. Dette er folk som er med på å skape morgendagens arbeidsplasser. Det samme gjelder mange av bygdas håndverksbedrifter, sier Etsy Jensen.

Han ser for seg at nettverket møtes noen ganger i året for diskutere hva som kan gjøres for å fremme næringslivet i Vennesla og finne noen felles mål å jobbe mot.

Tente på ideen

– Vi har nettopp hatt styremøte i Næringsforeningen, og styret tente veldig på ideen. Jeg ser for meg at dette er for unge ledere som er under 40 år gamle. Identitetsprosjektet vi gjennomførte viste jo at det er stor skapervilje og arbeids stolthet i Vennesla. Jeg tenker at det vil være lurt om mange av dem som skal være med på å forme næringslivet i Vennesla i årene som kommer kan møtes og lufte tanker og ideer, sier han.

Noe annet næringsforeningen jobber aktivt mot nå er å rekruttere håndverksbedrifter.

– Vi ser jo at kommunen ønsker uttalelser fra fagpersoner rundt reguleringsplaner og områdeplaner. Men hvor mange håndverks bedriftsledere har tid til å sette seg ned for å utforme dette i en hektisk hverdag. Det er her vi kommer på banen. Håndverksbedriftene kan være en tøff gruppe å nå ut til, men de er veldig viktige. Vi håper å få med oss så mange som mulig i foreningen framover, sier han.

Som et annet ledd i å sette søkelys på unge ledere skal Vennesla næringsforening også dele ut en pris til årets unge leder i samarbeid med flere bedrifter.

 Kilde: Vennesla Tidende 29.3.2019 (Foto: Per Øyvind – Nordberg )