Vil ha byggfag ved Vennesla Videregående skole

Næringsforeningen vil ha byggfag ved Vennesla Videregående skole!

Vennesla Næringsforening og Vennesla kommune står sammen om å få byggfag til Vennesla videregående skole. Tidligere deltok leder av næringsforeningen Alexander Etsy Jensen på et møte på skolen. Her deltok også representanter i fra skolen, i tillegg til kommunens politiske og administrative ledelse. Det var bred enighet om at her må alle gode krefter bidra for at dette skal bli en realitet.

Vennesla videregående skole er en av de viktigste etablering i Vennesla siden Hunsfos. Nå trengs nye utdanningstilbud for å utvikle lokalsamfunnet videre som kompetansesamfunn.

Bygg- og anleggsbransjen sysselsetter 965 venndøler. Det utgjør 14,9 prosent av samlet sysselsetting i kommunen. På landsbasis utgjør denne næringen 8,29 prosent av sysselsettingen. Tallene taler for seg selv, og det er ingen tvil om at dette er en viktig næring for Vennesla.

For Vennesla Næringsforening er etablering av byggfag ved Vennesla videregående skole en svært viktig sak. Sant å si er det nesten utrolig at ikke dette tilbudet er etablert for lenge siden, tatt i betraktning Venneslas posisjon som håndverkerbygd og hvor mange i kommunen som gjennom generasjoner har bygd opp viktig kompetanse innenfor de ulike byggefagene, ikke minst innen tømrerfaget.

Næringsutviklingen i Vennesla har fått et nytt moment de siste årene, og det har vært en svært positiv utvikling med tanke på nyetableringer. Det skjer svært viktig nyskaping både på Støleheia og i Hunsfos Næringspark. Samtidig er det de mange små og mellomstore håndverkerbedriftene som i det daglige utgjør et slags fundament i lokalsamfunnet og hvor mange håndverkere har sitt daglige virke.

I tillegg jobber mange venndøler i byggefirmaer i Kristiansand og resten av regionen. Vi har vel alle hørt fra de store entreprenørene i regionen: «Vi ansetter venndøler, da vet vi at vi får fagfolk som kan arbeide».

Vennesla har gjennom tiår bygd opp en kompetanse og et fagmiljø – og nå skal dette tas videre. Vi må sikre posisjonen og vi må sikre at ungdommen kan ta yrkesvalg både de og samfunnet er tjent med. I tillegg må vi tørre si at fagutdanning og mesterbrev er like bra som en masterutdanning!

Hvert år må over én byggfag-klasse reise ut av bygda for å få opplæring. Noen drar til Kristiansand, andre til Setesdal. Dette kan ikke fortsette. Vi trenger ei lokal byggfag-linje som kan jobbe sammen med lokalt næringsliv – gjerne ei byggfag-linje med spesiell grønn profil.

Etter initiativ fra Næringsforeningen har Vennesla satt i gang et identitetsprosjekt. Det har konkludert med «grønn urban bygd». Underveis i identitetsarbeidet fokuserte mange på posisjonen som håndverkerbygd, at vi har helt spesielle fortrinn og tradisjoner her.

Rekruttering blir et nøkkelord i framtida. En byggfag-linje vil bety svært mye, både for å sikre framtida for de mange lokale bedriftene – men også for å utvikle regionen og å utvikle byggfaget i samspill mellom bedrifter og skole.

Vennesla Næringsforening vil med dette så sterkt vi kan oppfordre om at det etableres byggfag-linje ved Vennesla videregående skole, og vi oppfordrer alle våre medlemmer til å være med på dette oppropet!

For Vennesla Næringsforening

Alexander Etsy Jensen

Leder av næringsforeningen