Invitasjon til Ungt nettverk

Er du eller har deres virksomhet en ung leder?

Næringsforeningens viktigste oppgave er å bidra til vekst i bygdas næringsliv for å sikre og skape nye arbeidsplasser. Dette vil vi oppnå blant annet ved å etablere et nettverk for unge ledere blant våre medlemsbedrifter, samt forsøke å være en katalysator for unge gründere i en oppstartsfase. Næringsforeningen kan være en koordinator og et bindeledd mellom etablerte og nye medlemsbedrifter – «sammen blir vi bedre»!

Vi i næringsforeningen har merket oss at det er mange dyktige unge ledere og gründere i Vennesla. Hvis disse kreftene kommer sammen tror vi det kan bidra til å fremme og tilrettelegge for vekst i lokalt næringsliv, i tillegg til å være en arena for faglig og sosial input. Dette vet vi at det er et behov for, da mange av dagens møteplasser for næringslivet i stor grad er tilrettelagt for bedriftsledere, og ikke for unge på vei opp.

Næringsforeningen ønsker å lage en møteplass ikke bare for ledere, men for arbeidstakere som har ambisjoner om lederskap. Ofte har ikke de under 40 de samme mulighetene til å styre deres egen arbeidsdag som de litt eldre og mer etablerte, og dette vil vi ta hensyn til når vi nå oppretter en ny arena. For eksempel tar vi høyde for at ikke alle kan ta seg fri fra jobb, og legger samlingene til ettermiddagstid.

En arbeidsgruppe i foreningen ønsker å bruke våren til å kartlegge hvilke behov og ønsker målgruppen har. Møteplassen har fått navnet «Ungt nettverk», og er hovedsakelig ment for ledere og gründere under 40 år, men også andre arbeidstakere i samme aldersgruppe på vei opp.

I første omgang har vi lagt opp til en kartleggingsfase i løpet av våren, for så å få til en samling tidlig høst for de som ønsker å delta. Her håper vi å få innspill fra deltakerne på hva de ønsker seg, og tanken er at dette på sikt kan utvikle seg til å bli et nettverk hvor unge ledere og unge med ambisjoner om lederskap kan treffes for å utvikle seg og dele erfaringer.

Med det ønsker vi alle i målgruppen velkommen, og alle skal kunne få invitasjon til å delta her uavhengig av bransje! Er du eller har deres virksomhet en ung leder, da vil vi gjerne høre i fra deg/dere? Grip sjansen, ta kontakt med styreleder i næringsforeningen enten på epost eller telefon!

Mvh.
Alexander Etsy Jensen
Epost: alex.etsy@hotmail.com
Tlf.: 918 27 545