Nå skal Årets gründer og Årets bedrift kåres

Av Anne Gunn Pedersen / Vennesla Tidende

Næringsforeningen ønsker å berømme initiativ og skapervilje. Nå skal Årets gründer og Årets bedrift kåres.

Alexander Etsy Jensen og Odd Grønberg i Næringsforeningen ønsker å rette oppmerksomheten mot gründere og mener at det er mye skapervilje og initiativ i Vennesla.

– Vi vil heie på dem som tør å ta sjanser, og som utmerker seg positivt med sin virksomhet. Det koster å etablere en bedrift, noen må våge litt ekstra for å gjøre det, og de som utmerker seg ekstra positivt, vil vi gi en oppmerksomhet, sier Grønberg og Etsy Jensen.

Under Næringsforeningens sensommerfest er det to bedrifter som gjøres ekstra stas på. Den 29. august skal årets bedrift og årets gründer få heder og ære.

Innspill

I første omgang kommer de etter sommerferien til å be om innspill fra Venneslas innbyggere på aktuelle kandidater. Så vil en jury ta den endelige avgjørelsen.

Det skal altså resultere i to priser.

– Det er mange nyetableringer i Vennesla for tiden. Vi vil med en slik kåring nøre opp under skaperevne og vilje til å satse, sier de to, og legger til at en rekke kriterier vil bli lagt til grunn

Her nevnes det blant annet nytenkning, omsetning, omstillingsevne, bedriftens rolle i lokalsamfunnet og vekstpotensial.

– Kan det bli slik at folk skal stemme på den de mener fortjener en slik pris?

– Nei, vi kommer til å invitere folk til å komme med forslag til aktuelle kandidater. Det bør ikke være slik at de som mobiliserer flest stemmer skal vinne. Derfor skal vi ha en jury som vurderer innkomne forslag og velger vinneren ut fra gitte kriterier, sier Odd Grønberg, som nylig overlot lederrollen i Vennesla næringsforening til Alexander Etsy Jensen.

Flere til å satse

Dessuten mener de at en slik kåring også kan være positivt for å få enda flere til å satse, og at Vennesla kan få enda flere til å komme til Vennesla for å etablere nye arbeidsplasser og ny næring.

– Vi har hatt en god tilvekst av ny næring og nye arbeidsplasser i tiden etter konkursen på Hunsfos. Det gjør også noe med identiteten vår, og det gjør noe med stoltheten til oss som bor her, mener Grønberg.

I begynnelsen av august kommer næringsforeningen tilbake med mer informasjon. Inntil da oppfordrer tospannet at venndøler legger hodet i bløt og tenker over hvilke bedrifter som kan være aktuelle kandidater.

Les saken i Vennesla Tidende her.