Sommerhilsen 2019

Vi skriver juli, og sommeren er her. For noen betyr det late dager og hvilepuls. For andre betyr det høysesong og fullt trøkk. Uansett, så er det tid for en liten pause i Næringsforeningens aktiviteter.

Vi registrerer fortsatt stor interesse for foreningen, og nye medlemmer kommer stadig til. Vi har nådd fjorårets mål om 100 medlemsbedrifter med god margin, noe vi i styret er svært godt fornøyd med. Vi ser fortsatt muligheten for å knytte til oss enda flere, og da særlig innenfor håndverksnæringen. Dette vil være en av våre mange oppgaver for høsten. I tillegg til å jobbe videre med å få på plass et nettverk for unge ledere blant våre medlemsbedrifter. Gjennom dette nettverket ønsker vi å være en katalysator for unge gründere i en oppstartsfase. Samt være en koordinator og et bindeledd mellom etablerte og nye medlemsbedrifter. Er du eller har deres virksomhet en ung leder, da hører vi gjerne fra deg/dere!

Videre har vi fortsatt vårt arbeid med å være en pådriver for næringsutvikling i hele kommunen. Vi har god kontakt inn mot kommunen, både mot politikere og administrasjonen. I tett samarbeid med kommunen jobber vi videre med å implementere visjonene for identitetsprosjektet – «Grønn Urban Bygd». Kommunen har kommet langt i dette arbeidet, og Næringsforeningen ønsker å ta visjonen om å profilere Vennesla som den grønne urbane bygda i Norge videre.

Hvorfor Grønn? Vennesla har alltid foredler naturlige ressurser og tenkt bærekraft. Nå venter en grønn digital revolusjon. Electric Region Agder skal utvikles og Vennesla ønsker å være et senter for denne utviklingen.

Hvorfor urban? Industrihistorien er urban. Vennesla har aldri vært landbruks bygd. Hunsfos er kanskje Agders mest urbane sted. Befolkningen søker det urbane, og kravene om å bo tettere, redusere transport og skjerme natur øker stadig. Framtida er urban.

Hvorfor bygd? Spørsmålet er nesten unødvendig. Patriotismen, identiteten og dialekten. Vennesla er Norges tredje største bygd. Ingen grunn til å endre på det.

Næringsforeningen mener at disse forutsetningene gir både kommunen og næringslivet i bygda en fordel med sikte på videre vekst, og at Vennesla også i fremtiden skal være attraktiv med tanke på nyetablering og næringsutvikling. I det videre arbeidet håper vi at flere av våre medlemsbedrifter vil involvere seg.

Næringsforeningen har det siste halvåret jobbet aktivt for å få byggfag til Vennesla Videregående skole. For Næringsforening og våre medlemsbedrifter er etablering av byggfag ved Vennesla videregående skole en svært viktig sak. Sant å si er det nesten utrolig at ikke dette tilbudet er etablert for lenge siden, tatt i betraktning Venneslas posisjon som håndverkerbygd og hvor mange i kommunen som gjennom generasjoner har bygd opp viktig kompetanse innenfor de ulike byggefagene, ikke minst innen tømrerfaget. Næringsforeningen har gitt en egen høringsuttalelse som belyser hvorfor byggfag bør legges til Vennesla VGS, og vi opplever å ha blitt lyttet til. Derfor er det spesielt gledelig at fellesnemnda for nye Agder fylkeskommune enstemmig har vedtatt å utrede og vurdere å opprette bygg- og anleggsteknikk ved skolen fra skoleåret 2021/22.

Også i år inviterer Næringsforeningen til sensommerfest, og foreslår at dere allerede nå setter av den 29. august til å treffe andre aktører fra Venneslas Næringsliv i en uformell og hyggelig setting. Vi vil ikke røpe for mye nå, men kan love deg at dette bør dere sette av tid til. Det blir en annerledes fest, men vi tror neppe du vil angre på at du holder av kvelden!

Vi vil fortsette våre frokostmøter, bedriftsbesøk og temamøter kommende høst, og håper å se deg/dere på våre planlagte aktiviteter. Næringsforeningens viktigste oppgave er å bidra til vekst i bygdas næringsliv for å sikre og skape nye arbeidsplasser – «sammen blir vi bedre»!

Følg gjerne med på vår Facebook side.

Vi i styret ønsker deg en riktig god sommer!

Med vennlig hilsen

Vennesla Næringsforening

Alexander Etsy Jensen

styreleder