God Jul og velkommen til 2020

Vennesla Næringsforening ønsker alle medlemmer, samarbeidspartnere, politikere og andre ei riktig god jul og et godt nytt år!

Enda et godt år for Vennesla Næringsforening nærmer seg slutten. Vi registrerer fortsatt stor interesse for foreningen, og nye medlemmer kommer stadig til, noe som gir oss enda større tyngde i arbeidet med bedre rammevilkår for videre utvikling og verdiskaping for lokalt næringsliv. Stadig flere velger å ta turen på frokostmøtene, bedriftsbesøk og våre andre arrangementer. Dette er veldig bra, og på den måten kan vi være den arenaen for lokalt næringsliv som vi ønsker å være.

Næringsforeningen jobber tett i sammen med kommunen for å legge til rette for næringslivet og sikre fortsatt vekst. Dette gjelder både i forhold til å få byggfag til Vennesla VGS, implementering av identitetsprosjektet Grønn Urban Bygd og fortsatt fokus på «samskaping» for å forebygge utenforskap.

I 2020 vil Næringsforeningen fortsatt jobbe for å få på plass et nettverk for unge ledere under 40 år. Det tror vi er viktig, for å møte fremtidens muligheter og utfordringer. Vi oppfordrer alle bedrifter til å melde inn aktuelle kandidater som kan være aktuelle.

Vårt mål for 2019 er å bli enda flere i fellesskapet slik at vi sammen kan gjøre ytterligere innsats for utviklingen i lokalt næringsliv. Vi skal bli mer verdifull for våre medlemmer og vi skal være et enda mer synlig talerør for medlemmenes interesser.

Sammen vil vi sette fokus på å fremme og tilrettelegge for vekst i lokalt næringsliv og være en praktisk tilrettelegger og rådgiver for våre medlemmer. Vi i styret gleder oss til samarbeidet med dere alle, og husk: Sammen blir vi bedre!

På vegne av styret i Vennesla Næringsforening vil jeg få ønske dere alle en riktig god jul og et godt nytt år!