Nytt år betyr nye muligheter. Leder i Vennesla Næringsforening, Alexander Etsy Jensen, har tro på vekst i næringslivet i 2020.

Ledervervet i foreningen, som nå har 110 medlemmer, er i disse dager ett år gammelt, og den tidligere Frp-politikeren synes tiden etter at han overtok har vært både spennende og lærerik. Ambisjonene for 2020 er klare, blant annet å få unge ledere på banen, jobbe enda tettere på Vennesla videregående skole, og få enda flere håndverksbedrifter som medlemmer. Allers helst bedrifter som har fokus på det grønne skiftet.

Løfte blikket

Alexander Etzy Jensen er for øvrig overbevist om nytten av å være tilknyttet fellesskapet Næringsforeningen representerer.

– Medlemmene har tilgang til våre arrangementer, vi er tilgjengelige dersom bedrifter ønsker bistand, og ikke minst er foreningen en arena der medlemmene kan bli kjent, for i neste omgang bruke hverandre, påpeker Etsy Jensen.

Han understreker at både bedriftsbesøk, frokostmøter og inspirerende foredragsholdere generelt bidrar til økt kunnskap, men også kjennskap om hva som fins av bedrifter i bygda.

– Jeg tror ellers at det er nødvendig å løfte blikket for å kunne se hva som er nødvendig for å skape vekst, og da nytter det ikke å bare sitte på sin egen lille tue, men samle kreftene og jobbe sammen for et felles mål.

Rekruttering

Økt medlemstall er positivt, selv om noen også velger å melde seg ut, av årsaker som ikke alltid er lett å vite.

– Det viktige er at medlemmene ser nytten av medlemskapet, og da må vi lage arrangementer som er tilpasset de enkelte gruppene, slik at alle føler seg ivaretatt, mener Etsy Jensen.

At videregående skoler er kommet til i Næringsforeningen mener han er ekstra flott.

– De ser virkelig verdien av å ha en link inn mot næringslivet. Og hvorfor tror du at byggfag nå utredes på Vennesla VGS? Jo, fordi det har vært påtrykk nettopp fra næringslivet. Vi er likevel langt fra målet, og mange kjemper om de samme, knappe ressursene, som Søgne. Nå ønsker vi ikke å utarme tilbudet deres, men heller å utnytte det vi er gode på her i Vennesla, nemlig det som går på tømrerfaget. Dette er igjen viktig for rekrutteringen til våre medlemsbedrifter, at de skal kunne knytte til seg lokal arbeidskraft.

Smarte løsninger

Etzy Jensen peker også på et annet område han mener er viktig:

– Det går på samskaping, for å begrense utenforskap. Politikerne kan snakke seg gule og blå, men det hjelper jo ingen ting om de ikke har med seg næringslivet, og at det blir skapt forståelse for nytten av å få folk i arbeid, mener han.

– Det handler ofte om å gi folk en sjanse, og alle har en restarbeidsevne, det min påstand, uansett hvilke plager man har. At det offentlige og det private næringsliv kan finne smarte løsninger sammen, tror jeg betyr veldig mye.

Unge ledere

– Og en ting til, og kjepphest for meg, nemlig dette med unge ledere.

Alexander Etsy Jensen er inne på et område han selv har kjent på kroppen, etter å ha startet i politikken som 18 åring.

– Er det noe jeg ser som uhyre viktig, enten det er i politikken eller i næringslivet, så er det å gi unge, dyktige folk en sjanse, mener han.

– Er det vanskelig?

– Ja, det vil jeg påstå, fordi mange etablerte blir lenge i sine posisjoner, og det kan være vanskelig å få innpass. Det første man etterspør er jo gjerne erfaring, men da må jo unge få den erfaringen. De må få muligheter. Jeg ønsker sterkt å få til et nettverk for ledere under 40 år, i regi av Næringsforeningen. Vi er likevel helt avhengige av at noen ønsker å bli med, og jeg vet at det er mange unge ledere i Vennesla som har lyktes innenfor sin bransje. Klarer vi å få til en arena, som oppleves nyttig og samtidig er sosial, kan det bli virkelig fruktbart, mener han og legger til:

– Det er viktig å minne om at Vennesla Næringsforening ønsker å nå ut til næringslivet i hele Vennesla kommune, altså både Hægeland, Øvrebø og nedre Vennesla. Det ønsker jeg skal bli enda mer tydelig i 2020.

Grønt og urbant

At Vennesla er har motto som «Grønn, urban bygd» må heller ikke glemmes.

– Tenk om håndverkernæringen i Vennesla kunne identifiseres som best på å bygge energieffektive bygg! Det er jo et krav i dag, men om byggnæringen tok de nødvendige rundene i den hensikt å bli foretrukken leverandør i denne sammenheng, ville det vært et viktig bidrag. Når det gjelder det urbane, snakker vi om rammebetingelser, som kan bety at næringsarealer legges innenfor nødvendig infrastruktur, som buss og jernbane. Får vi til dette, bidrar det til å etterleve målene innenfor identitets-prosjektet, sier Alexander Etsy Jensen.

Kilde; Vennesla Tidende, Anne Gunn Pedersen

Foto; Anne Gunn Pedersen