Det er rart som ting endrer seg, og fokus flyttes på grunn av faktorer vi ikke har kontroll på.

Det er ikke lenge siden vi i Næringsforeningen hadde fullt fokus på Grønn Urban Bygd, omdømmebygging og Venneslas nye identitet. Stolthet, positiv næringsutvikling og spennende utsikter både innenfor helt lokale virksomheter og mer utadrettede næringer. Vi har vært opptatt av  samskaping, frivillighet, felleskap, å gjøre ting sammen. Alt sammen med tanke på å utnytte en av våre store styrker i Vennesla, nemlig å gjøre hverandre gode.

Og så, i løpet av noen få voldsomme uker er fokuset flyttet til å oversvømmes av ord som karantene, isolasjon, avstand, permitteringer, oppsigelser og fallende markeder. Vi får noen brutale påminnelser om hvor avhengige vi er av hverandre. Økonomien er en skjør greie. Midt oppi virus og nedstenging av aktiviteter og samhandling, får vi dramatiske fall i oljeprisen med dertil hørende rystelser i verdensøkonomien. Paradoksalt nok stuper oljeprisen i en periode der vi har tillatt oss å åpne kranene fra oljefondet for å stimulere og hjelpe et næringsliv som ligger i stabilt sideleie og venter på å få pusten tilbake. Et fall i oljepris som struper krana inn i fondet mens krana ut står vid åpen.

Et samlet Storting har blitt enige om pakker med økonomiske bidrag for å avhjelpe bedrifter som over natta har mistet inntekter og som ser seg nødt til å sende arbeidsstyrken ut i permitteringer. Vi hører snakk om tiltak i noen hundre milliarders klassen.

Det kan være behov for å sette disse tiltakene og størrelsen på våre reserver litt i perspektiv. Oljefondet passerte i 2019 en verdi på 10.000.000.000.000 kr. (Ti tusen milliarder kroner). Veksten av fondet i 2019 var på 1.800 milliarder, dvs ca 5 milliarder kroner i økning hver dag, søndag som hverdag)

Vi er heldige som har, og har hatt, politikere som i gode tider har vært restriktive på å forholde seg til handlingsregelen. Det er i tider som dette at vi ser at det er behov for å benytte deler av fondet for å komme gjennom de utfordringene som følger av Coronavirusets midlertidige skadeomfang. For det er midlertidig, i hvert fall hvis situasjonen håndteres på en måte som sørger for at et næringsliv i sparemodus blir holdt i live på en måte som gjør dem i stand til å møte en situasjon som gir muligheter i andre enden av tunnelen.

For å sjekke hvordan situasjonen for næringslivet i Vennesla er påvirket av pandemien, har vi i Næringsforeningen sendt ut en spørreundersøkelse og hatt samtaler med en del av kommunens bedrifter. Undersøkelsen viser at korona-situasjonen har innvirkning på driften til flere av våre bedrifter, hvor hele 46 % svarer at de er påvirket i stor grad og 35 % i middels grad. Videre har 62 % av respondentene svart at de har måtte permittere ansatte. Undersøkelsen viser også at hele 66 % av respondentene er berørt av fravær på grunn av omsorg for egne barn. Undersøkelsen gikk ut i slutten av forrige uke, og resultater kommer fortsatt inn. Det er grunn til å tro at situasjonen forverrer seg etter hvert som dagene går.

Vi registrerer at våre medlemmer kommer med mange gode forslag til tiltak som vil kunne bidra til å holde deres virksomheter flytende til vi igjen kommer inn i smult farvann. Vi i Næringsforeningen bringer disse forslagene videre, både til kommunens ledelse og politikere, men også via våre kontakter til våre toppolitikere sentralt som i disse dager er lydhøre for innspill, og som har korte beslutningsveier fra innspill til utrulling av tiltak.

Det er viktig at vi i dagens situasjon ser fremover, men også handler i nuet. En del av kommunens næringsliv trenger førstehjelp for å fortsatt være gode, sunne bedrifter i tiden etter at Covid 19 angrepet trekker seg tilbake. Ingen vet hvor lenge det vil vare, men det går over. Før den tid er det viktig at våre beslutningstagere har gjort de rette grepene for å sørge for at vi har et næringsliv som er rustet til å komme på banen snarest mulig, og med minst mulig belastende skadevirkninger i sekken. Det er derfor vi i Næringsforeningen så godt vi kan bringer videre meldinger om hvordan vårt lokale næringsliv er påvirket, og hvordan vi ser for oss en best mulig bruk av virkemidler for å stå rustet den dagen samfunnet er i en mer normal situasjon.

Til slutt en innstendig oppfordring: Det aller beste bidraget til raskt å komme over i en normalsituasjon vil være å forholde seg til FHI`s oppfordringer om å holde avstand, vaske hender og gjøre vårt for å unngå spredning av viruset.

Med ønske om at du holder deg frisk!

Vennesla Næringsforening

Odd Grønberg

styremedlem