Invitasjon til webinar med Advokatfirma Tofte

Torsdag 30.april klokken 10.00 holder vi webinar sammen med Advokatfirma Tofte.

I disse korona tider ser vi at situasjonen er dramatisk og krevende for mange selskaper og aktører i lokalsamfunnet vårt, vi befinner oss i en ekstraordinær situasjon. Både ledere og ansatte i det private og det offentlige næringslivet opplever usikkerhet og må ta stilling til mange vanskelige valg og spørsmål av juridisk karakter.

For ikke mange dager siden ble Advokatfirma Tofte medlem av Vennesla Næringsforening, noe vi er stolte og taknemlige for, og i denne forbindelse tilbyr de seg sammen med oss i Næringsforeningen å holde gratis webinar knyttet til det juridiske i forbindelse med koronakrisen. De har meget erfarne advokater som vil rådgi dine spørsmål.

Flere temaer vil bli berørt, og blant annet disse:
Overordnet om statens «krisepakker» til næringslivet – hva ligger i disse?
Gårdeieres utfordringer knyttet til leievederlag – særlig fokus på merverdiavgift
Tap på krav – skatt og merverdiavgift
Hva må styret og daglig leder huske på i denne perioden?
Når kan vi permittere og si opp arbeidstakere?
Hva må vi huske på når vi har permitterte ansatte?

Innholdet vil avhenge noe av hva som opptar deltakerne.
Vi anbefaler derfor at du sender inn spørsmål i forkant av webinaret til janne@venf.no
Det blir også mulighet for å stille spørsmål under selve webinaret.

Husk å melde deg på ved å sende en mail til janne@venf.no, og link til webinaret vil bli sendt i e-post før oppstart.

Etter webinaret torsdag 30. april tilbyr Advokatfirma Tofte «åpen linje» ut dagen, slik at dersom du har spørsmål i etterkant så kan du ringe en av advokatene deres.