Opprop for byggfag til Vennesla

Signer vårt opprop for å få byggfag til Vennesla ved å klikke her

Over 1000 venndøler jobber innen bygg og anleggs-næringen. Vennesla er en håndverkshub hvor byggfagene på mange måter har overtatt posisjonen som hjørnesteinsbedriften Hunsfos i sin tid hadde.

Byggenæringen i Vennesla går godt, den betjener en stor region med tjenester og den utvikler stadig kompetanse. Skal dette fortsette, trenger vi lokal drahjelp fra vår lokale videregående skole i kompetanseutviklingen.

To grunnkursklasser og en VK2-klasse i byggfag er et absolutt krav fra et samlet næringsliv. Det er rett og slett ikke godt nok at ungdommen som vil jobbe og videreutvikle bygdas største næring, ikke kan ta fagutdannelse ved Venneslas egen videregående skole.

Våre mange store og små bedrifter, mange av dem familiebedrifter, trenger kompetanse for å utvikle seg. Og vi trenger ungdom som vil og kan arbeide. Rekruttering er en hovedutfordring i årene som kommer. Fylkeskommunens som regional utvikler må kjenne sitt ansvar.

  • Prøveinntaket for våren 2020 viser at 17 ungdommer bosatt i Vennesla er tatt inn på Vg 1 Byggfag. Totalt var det 28 søkere fra Vennesla som hadde byggfag som første- og andre valg.
  • Dette vil si at noe over 15 % av alle tiendeklassingene i Vennesla har byggfag som første- og andrevalg.
  • Utvider vi området til også å inkludere Iveland, Mosby og Strai, dette er områder vi får mange elever fra, får vi ytterligere 16 elever med Vg1 Byggfag som første- og andrevalg. Vi er da oppe i totalt 46 elever i vårt naturlige inntaksområde.

Disse elevene trenger Venneslas næringsliv. Vi kan garantere de aller fleste læreplass i våre bedrifter. Vi ønsker et samspill med Vennesla videregående skole om å skape fremtidens aller beste fagfolk.

Da kan vi ikke fortsette med å sende våre ungdommer til byen eller enda lenger av sted for å ta byggfag. Reiseavstand fører til at ungdom søker seg til andre fag enn det vi trenger, det øker dropout og det hindrer samarbeid mellom næringsliv og skole. For oss virker det helt meningsløst å gå over bekken etter vann på dette viset.

Vi trenger ungdom som vil og kan, og vi trenger motivert ungdom som tar Venneslas største næring videre. For å lykkes må de unge få tilbud om byggfag ved Vennesla videregående skole.  I næringslivet er vi klare til å samarbeide med skolen om en viktig og helt nødvendig byggfag-linje.

For at ingen skal være i tvil: Det vil ikke bli forstått hvis fylkespolitikerne og fylkeskommunen ikke imøtekommer behovene til den største næringen i en av Agders største kommuner.

På vegne av næringslivet

Alexander Etsy Jensen, leder av Vennesla næringsforening

Signer vårt opprop for å få byggfag til Vennesla ved å klikke her