Næringslivets spørretime med utenriksministeren

Onsdag 20. mai kl 1200 kan du møte utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) under et webinar i regi av Næringsforeningen i Kristiansandsregionen. Tema er hvorfor internasjonalt samarbeid er avgjørende for næringslivet.

Norge er et land med en svært åpen økonomi der vi er avhengig av politisk samarbeid og handel med verden rundt oss. Og Agder er ikke bare geografisk nærmest Europa, men har et svært internasjonalt orientert næringsliv.

Under et timelangt webinar vil utenriksministeren ta opp og svare på spørsmål om utviklingen internasjonalt. Den pågående pandemien reiser flere spørsmål: Trenger vi mer eller mindre internasjonalt samarbeid? Trenger vi EU eller har krisen vist at EU ikke kan regnes med? Hva med brexit og den pågående rivaliseringen mellom stormaktene, hvordan vil det påvirke Norge og norsk næringsliv?

For å innlede samtalen inviterer vi tre bedriftsledere fra virksomheter som er avhengige av tilgang til det indre marked og stabile, internasjonale rammebetingelser. Tema de vil ta opp er  «EU og viktigheten av internasjonalt samarbeid for å sikre arbeidsplasser i landsdelen», og «Veien tilbake i aktivitet og hvordan sikrer Norge seg en posisjon som global aktør etter Korona».

Du kan på forhånd sende inn dine spørsmål til næringspolitisk leder Roar Osmundsen på roar@nikr.no. Det blir også anledning til å stille spørsmål under webinaret.

Pris:

Medlemmer i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen: 190,- eks mva. Medlemmer av Vennesla Næringsforening får også tilbud om medlemspris: 190,- eks mva ved påmelding.
Ikke-medlemmer: 350,- eks mva
Begrenset antall plasser, så husk å melde deg på via linken!

Direktelink til påmelding; https://app.emarketeer.com/ext/form/entry.php?m=320292a507470d9a2e1ab0f7496e41a316b6656&Origin=Direct

TEKNISK GJENNOMFØRING:

Link til webinaret vil bli sendt i e-post før oppstart
Det vil være anledning til å stille spørsmål underveis via chat-funksjon.
For dialog i forkant, kontakt helena@nikr.no.

Velkommen til webinar!