Med ønske om en god og smittefri vår, og en hyggelig om enn annerledes 17. mai!

Coronapandemien påvirker oss alle denne noe spesielle våren. Etter en tid med mye nedstenging av både arbeidsplasser og sosiale møtesteder, har vi alle i større eller mindre grad fått redusert vår aktivitet og omgang med både kolleger og venner.

Myndighetenes strenge begrensinger og «hold avstand policy» har gitt oss alle en ny måte å tenke på. Det har gitt oss nye måter å jobbe på med hjemmekontor, digitale møter, «avstandsklemmer» og de mest kreative måter å hilse og omgås hverandre på. Men, paradoksalt nok, så har vi opplevd mer vennlighet og varme og omsorg nå i denne tiden da det har vært nødvendig å holde avstand enn vi ville kunne tro var mulig med alle disse begrensingene.

Torsdag 7. mai kl. 18.00 var det nok mange av oss som satt klistret foran TV`en for å få med seg dagens pressekonferanse med statsminister Erna Solberg og hennes statsråder som kunne informere om en ny fase med trinnvis åpning av både skoler, serveringssteder og sosiale samlinger.

17 mai frokost med venner blir tillatt inntil 20 personer, alle skolene åpner til uka, fotballen begynner å spille sine kamper i midten av juni, osv. Regjeringen har en plan om at vi gradvis skal komme tilbake til en situasjon der flere og flere funksjoner normaliseres.

Det er bare et stort men, i det hele. Vi er raskt tilbake til ny nedstenging og redusert sosial omgang hvis vi tror at vi hver for oss kan slippe opp på de grunnleggende smittevernreglene som det har vist seg at vi nordmenn har vært så flinke til å forholde oss til. AVSTAND, HÅNDHYGIENE OG HOSTING I ARMHULEN.

Disse 8 ukene som har gått med strenge restriksjoner har vært tunge for Næringslivet. Nå ser vi et lys i tunellen. La oss bidra til at næringslivet, også i Vennesla, kommer oss fortest mulig ut i andre enden ved å gi vårt bidrag i forhold til disse enkle smittevernreglene.

Med ønske om en god og smittefri vår, og en hyggelig om enn annerledes 17. mai!