Invitasjon til frokostmøte med Tor Åge Eikerapen

Finnes det muligheter i krisen? 

For noen er korona-krisen en katastrofe helt uten muligheter. For andre kan krisen være et spark bak til å gjøre ting på en ny måte. Måter som skaper mer verdi for kundene, de ansatte eller samfunnet.

På vårt frokostmøte tirsdag 9. juni kommer Tor Åge Eikerapen for å holde foredrag om muligheter i krisen. Han vil presentere praktiske verktøy for å utvikle egen forretningsmodell og kinne møte en uviss fremtid på en best mulig måte.

Tor Åge er venndøl, psykolog og spesialist i organisasjonspsykologi. Til daglig jobber han med ledere og organisasjoner i endring. Han holder over 100 foredrag i året og er en av landets mest brukte foredragsholdere innen psykologi og ledelse.

Det er gledelig for oss i Næringsforeningen å nå kunne invitere til frokostmøter igjen, men grunnet Koronasituasjonen og et begrenset antall plasser, anbefaler vi at du melder deg på dette frokostmøtet så fort du har anledning.

Du melder deg på HER

Når; Tirsdag 9. juni
Sted; Løa Restaurant
Klokken; 07.45 – 09.00

Velkommen!