Den grønne urbane bygda

Vennesla tar verdens nyvinninger hjem og gjør dem om til lokalsamfunn. I fire hundre år har vi gjort det om igjen og om igjen, og nå skal vi være med på å prege den grønne og digitale revolusjonen. Mennesker fra hele Europa fulgte framskrittet og skapte det moderne Vennesla.

Her kan du lese mer om den unike historien og identiteten vår.