Sommerhilsen 2020

Sommeren står igjen for døren, og med den ferie for de fleste av oss. Ferieukene skal gi oss den pausen vi trenger fra arbeid og hverdag. Nyt tiden fremover sammen med venner og familie, til tross for at sommeren i år blir annerledes.

Nå går vi inn i en sommerferie der de fleste av oss skal feriere i eget land på grunn av reiserådene i forbindelse med koronaepidemien. Men det trenger ikke nødvendigvis å være negativt. Både Vennesla og regionen har mye bra å by på. Ta for eksempel Setesdalsbanen, Tømmerrenna, Vigeland hovedgård, sykkelrute nr. 3 (Kile-Vennesla) for å nevne noe. I tillegg til ett godt og variert handels- og serveringstilbud i egen kommune. Næringsforeningen oppfordrer derfor alle til å benytte seg av lokalt næringsliv, aktiviteter og attraksjoner, og på den måten være med å bidra i dugnaden om å holde liv i lokale bedrifter som er hardt rammet av krisen.

Krisen har slått ulikt inn over oss. De som driver innen mat, turisme, kurs og konferanse merket det først. Så rammet det flere bransjer, som frisører, hudpleie, tannleger med mer. Foreløpig går mange bygg- og anleggsprosjekter sin gang. Innen industrien går også hjulene rundt.  De endelige konsekvensene av denne krisen er umulig å spå, det avhenger blant annet av hvor lenge restriksjonene og smitteverntiltakene vil være nødvendig å opprettholde. Oppsummert kan vi konkludere med at situasjonen ser noe bedre ut for lokalt næringsliv enn hva det gjorde i starten, dette har også undersøkelsen blant våre medlemsbedrifter vist. I tillegg til at de aller fleste har god tro på at de vil klare seg gjennom krisen. Men mye er fortsatt usikkert, og konsekvensene av langtidsvirkningene synes vanskelig å forutse på dette tidspunktet. Vi har troen på at vi kommer gjennom dette. Det må vi ha. Men det krever mye av både den enkelte og av oss alle i felleskap.

Vi registrerer fortsatt stor interesse for foreningen, og nye medlemmer kommer stadig til.  Medlemstallet ligger stabilt på rett i overkant av 100 medlemsbedrifter, noe vi i styret er svært godt fornøyd med. Vi ser fortsatt muligheten for å knytte til oss enda flere, og da særlig innenfor bygg- og anleggsnæringen. Nesten 15 % av alle sysselsatte i Vennesla arbeider i bygg- og anleggsnæringen, og det er utvilsomt en av de viktigste næringene i kommunen. Derfor vil vi i høst ta initiativ til å opprette en lokal håndverkerforening inn under paraplyen til næringsforeningen, og det håper vi det skal bli positiv oppslutning om.

Næringsforeningen har det siste året jobbet aktivt for å få byggfag til Vennesla Videregående skole. For Næringsforening og våre medlemsbedrifter er etablering av byggfag ved Vennesla videregående skole en svært viktig sak. Sant å si er det nesten utrolig at ikke dette tilbudet er etablert for lenge siden, tatt i betraktning Venneslas posisjon som håndverkerbygd og hvor mange i kommunen som gjennom generasjoner har bygd opp viktig kompetanse innenfor de ulike byggefagene, ikke minst innen tømrerfaget. Derfor er det spesielt gledelig at fylkestinget i Agder nå i juni vedtok at det skal etableres tilbud om bygg- og anleggsteknikk ved Vennesla videregåendeskole.

Videre har vi fortsatt vårt arbeid med å være en aktiv pådriver for næringsutvikling i hele kommunen. Vi har god kontakt inn mot kommunen, både mot politikere og administrasjonen. I tett samarbeid med kommunen jobber vi nå med å få på plass et rammeverk for samskaping, som kan si noe om hvordan kommunen, næringslivet og frivilligheten sammen kan løse de store utfordringene vi står ovenfor. Vi har blant annet fått midler fra kommunen til å markedsføre bygda og skape aktivitet gjennom sommeren. Dette har resultert i at vi har etablert «Visit Vennesla» på nett og i andre sosiale medier. Dette er ett samarbeid mellom næringsforeningen, Kjøp i Vennesla, Frivilligsentralen, Moonligt og Hunsfos Opplevelse.

Også i år inviterer Næringsforeningen til sensommerfest, og foreslår at dere allerede nå setter av den 27. august til å treffe andre aktører fra Venneslas Næringsliv i en uformell og hyggelig setting. Vi vil ikke røpe for mye nå, men kan love deg at dette bør dere sette av tid til. Det blir en annerledes fest, men vi tror neppe du vil angre på at du holder av kvelden!

Vi vil fortsette våre frokostmøter, bedriftsbesøk og temamøter kommende høst, og håper å se deg/dere på våre planlagte aktiviteter. Næringsforeningens viktigste oppgave er å bidra til vekst i bygdas næringsliv for å sikre og skape nye arbeidsplasser – «sammen blir vi bedre»!

Følg med på vår hjemmeside www.venf.no og vår Facebook side.

Vi i styret ønsker deg en riktig god sommer – Ta vare på hverandre!

 

Med vennlig hilsen

Vennesla Næringsforening

Alexander Etsy Jensen

styreleder