Tenke sammen, skape sammen, jobbe sammen!

Det moderne Vennesla, Øvrebø og Hægeland er fundert på at folk kommer fra forskjellige steder og bakgrunner og samhandler for å få fram et resultat.

Hva hadde industrien, landbruket, handelen og turismen vært hvis ikke.
Skal framtida bli tilnærmet like god som fortida, er vi avhengig av at gode krefter fortsetter å spille sammen. I fotballen snakkes det om samhandling. I Vennesla snakker vi om samskaping.  Det handler om hva vi kan få til når vi tenker helt nytt om organisering av velferdsoppgaver og oppgaveløsninger. Når frivilligheten, næringslivet og det offentlige begynner å tenke sammen og jobbe sammen, kan vi skape helt nye resultater.  Kommunestyret har enstemmig vedtatt følgende mål:
«Innbyggerne i Vennesla kommune besitter en mangfoldig kompetanse og innehar viktige ressurser og engasjement som blir sentralt i utviklingen av framtidas Vennesla. Et omfattende samskapingsprosjekt igangsettes i 2020. Offentlige aktører fra stat, fylkeskommune og kommune, samt næringslivet og frivilligheten inviteres til et samarbeid med en klar ambisjon om å bli ledende i landet på dette området. For å lykkes med dette, blir det ekstra viktig med en økt satsing på bruk av ideelle organisasjoner, lag og foreninger for samarbeid med det offentlige. Det inviteres til å utvikle tiltak innenfor områder som miljø, eldre, psykisk helse, familierettede tiltak for barn og unge. Første fokusområde er barn og unge.»

Julegada er et utmerket eksempel på samskaping. Det samme er den fantastiske utviklingen av Ressursen på Hunsøya – stedet der folk kan komme og kjenne på at det er bruk for dem.

Koronaen har utsatt den store satsingen på samskaping noe. Samskaping er spennende muligheter – hvis det gjøres riktig. Samskaping handler om respekt for roller, og å se hva man kan få til når man setter seg sammen for å oppnå et felles mål.

Kan bedriftene ta inn flere lærlinger for å hindre utenforskap?
Kan frivilligheten påta seg ansvar det offentlige har i dag?
Kan det offentlige overføre makt til frivillige og næringslivet?
Hvem skal koordinere samskapingsprosjekter?
Hvordan sikrer vi de gode rammene, gjennomsiktigheten og likebehandlingen?

Det er da vi vil snakke med deg som tilhører næringslivet eller frivilligheten. KS arrangerte i fjor en stor regional samskapingskonferanse på Hunsøya – fordi det tenkes riktig og bra i Vennesla. Nå skal vi konkretisere mer. Da er DU og din forening og bedrift viktig!

2. september arrangerer vi et lokalt samskapingsverksted på Øvrebø videregående skole for å diskutere hvordan rammeverket for samskaping skal bygges i Vennesla og hva du/vi ser på som samskapingsmuligheter.

Gjør vi dette riktig, kan samskaping løse mange av morgendagens utfordringer med klima og utenforskap og eldrebølge. Bommer vi på rammene, kan vi skape noe som er uoversiktlig, ineffektivt og hvor ingen har ansvar. Derfor er planleggingen framover så viktig.

Vennesla kan bli et fyrtårn for samskaping i Norge. Vi kan bli lokalsamfunnet og kommunen de andre ser hen til. Vi kan bli kommunen som frigjør midler til enda mer velferd og samfunnsutvikling fordi vi har godt samspill med frivilligheten og næringslivet. Og framfor alt vi kan bli kommunen som oppnår resultater fordi vi tenker og jobber sammen i likeverdighet, og ikke sitter på hver vår tue. Frivilligheten, næringslivet og kommunen. Sammen blir vi bedre, og vi kan skape en kommune hvor det er enda bedre betingelser for frivilligheten, bedre vilkår for vekst i lokalt næringsliv og et godt og fremtidsrettet tjenestetilbud for våre innbyggere.

Alexander Etsy Jensen, styreleder Vennesla Næringsforening
Annette Jakobsen, daglig leder Vennesla Frivilligsentral
Hilde Ø. Nordhagen, daglig leder Hægeland og Øvrebø Frivilligsentral
Vidar H. Homme, kommunalsjef samfunnsutvikling Vennesla kommune.