The Agder Floating Offshore Wind Project

Et prosjekt designet for å utvikle og samle Agders flytende havvindindustri vil presentere seg i webinarer. Bli med for å lære mer!

Prosjektet, kalt Floating Offshore Wind, ledes av prosjektleder Kjell O. Johannessen og Audun Skare, prosjektleder i GCE NODE. Prosjektdeltakere inkluderer GCE NODE, Eyde Cluster, NHO Agder, University of Agder, Agder County og Green Energy Network.

Floating Offshore Wind-prosjektet er organisert i seks arbeidspakker:

WP1: En felles Agder

WP2: Politikk og verktøy

WP3: Økosystem og kartlegging av teknologi

WP4: Nasjonal og internasjonal koordinering

WP5: Lover og standarder

WP6: Marked

Prosjektet og dets arbeidspakker vil bli presentert mer detaljert på webinarer følgende datoer:

27. januar, klokken 09:00 – 12:00

28. januar, klokken 09:00 – 12:00

4. februar, klokken 09:00 – 12:00

Det er samme innhold på alle webinarene, og alle vil også inkludere en Q & A økt.

Meld deg på her:

27.01: https://www.checkin.no/event/29322/flytende-havvind-informasjonsmoete-1

28.01: https://www.checkin.no/event/29337/flytende-havvind-informasjonsmoete-2

04.02: https://www.checkin.no/event/29338/flytende-havvind-informasjonsmoete-3