Årsmøte Vennesla Næringsforening tirsdag 9. mars klokken 18.00

Styret i Vennesla Næringsforening inviterer til digitalt årsmøte for driftsåret 2020 tirsdag 9. mars kl. 18:00

Av hensyn til Corona situasjonen avholdes møtet som Teams møte.

Alle medlemmer vil få tilsendt link for oppkobling til møtet på Teams, derfor ber vi om at de av dere som vil delta på generalforsamlingen melder ifra på e-post til Janne Nordahl: janne@venf.no

Innkomne forslag; Det settes en frist som er 5. mars for å levere inn forslag til saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen. Eventuelle saker sendes til styret ved styreleder på e-post: alex.etsy@hotmail.com

Vel møtt!

For styret i Vennesla Næringsforening

Alexander E. Jensen
Styreleder
Vennesla Næringsforening

Mobil: 91 82 75 45
E-post: alex.etsy@hotmail.com

Innkalling til generalforsamling i Vennesla Næringsforening

ÅRSMELDING 2020 VNF

Årsregnskap 2020 VNF – Signert

VEDTEKTER FOR VENNESLA NÆRINGSFORENING

revisors beretning – signert