De skal lede Vennesla Næringsforening

+ Flere hundre års erfaring fra næringslivet og styreverv skal gjøre Vennesla Næringsforening til den suksessen Kjøp i Vennesla aldri helt klarte å bli.

Les hele artikkelen på venneslatidende.no: http://www.venneslatidende.no/nyheter/de-skal-lede-vennesla-neringsforening-1.1473245