– Vi har fått de store med

– Den første vi fikk med var BULK Infrastructure, sier styreleder i den nye næringsforeningen, Odd Grønberg.

Les hele artikkelen på venneslatidende.no: http://www.venneslatidende.no/nyheter/vi-har-fatt-de-store-med-1.1484571