Avgjørelsene må tas

+ Styreleder i Vennesla Næringsforening sier det må smis mens jernet er varmt i kommunen.

Les hele artikkelen på venenslatidende.no:  http://www.venneslatidende.no/nyheter/avgjorelsene-ma-tas-1.1855713