Viktig informasjon – vi må avlyse!

Styret i Vennesla Næringsforening ser seg dessverre nødt til å avlyse årets sommerfest på grunn av dårlig oppslutning. Fjorårets fest ble av deltagerne og av styret betegnet som en suksess med over 70 deltagere. Vi har hatt en forventning om å toppe dette i år, med enda flere deltagere og med et enda bedre program enn i fjor.

Med en svært dårlig påmelding bare en uke før festen ser vi at vi ikke har truffet med vårt ønske om å lage et arrangement som medlemmene våre virkelig ønsker å være med på.

Vi får ta en fot i bakken og prøve å få tilbakemeldinger fra dere som er foreningens medlemmer om det er behov for et arrangement som dette, og i tilfelle om det finnes et annet tidspunkt som passer bedre enn begynnelsen av sommeren som kanskje for mange allerede er hektisk nok fra før. Vi vil være glade for å få tilbakemeldinger, og vi er klare til å arrangere en sammenkomst på et annet tidspunkt hvis vi oppfatter at det er et ønske om det.

Uansett fest eller ikke, så jobber styret videre på de andre områdene der vi mener at vi har en funksjon og en oppgave i å representere kommunens næringsliv.

Vennlig hilsen oss i

Vennesla Næringsforening