Sensommerhilsen fra Vennesla Næringsforening

Kortere kvelder, men fortsatt feriemodus for noen, og oppstartsproblemer for andre.

Vi er på vei til å komme i gang igjen etter ferie, og første halvår 2017 ligger bak oss.

Næringsforeningen er inne i sitt 2. driftsår, og vi begynner å få en ide om hva som bør være vår oppgave, og hva våre medlemmer ønsker at vi skal fokusere på.

Vi opplever fortsatt stor interesse for foreningen, og henvendelser fra medlemmene bekrefter at vi dekker et behov. Det er imidlertid viktig for oss i styret å invitere medlemmene til å gi oss innspill og tilbakemeldinger slik at vi fokuserer på riktige saker.

Vår viktigste oppgave er å bidra til vekst i bygdas næringsliv og å være et talerør og en koordinator mellom næring og offentlige etater.

Ved siden av formelle kanaler skal vi også bidra til å knytte kontakter og drive relasjonsbygging i uformelle fora.