– Vi må stoppe handelslekkasjen på flere hundre millioner

Over 200 mennesker kom til biblioteket i Vennesla da Odd Grønberg og Vennesla Næringsforening inviterte til folkemøte om nytt kjøpesenter.

Hvis Vennesla skal stoppe den massive handelslekkasjen til Kristiansand og få et levende sentrum må det handles nå, sier ekspertene.

Byplanlegger Jan Villy Føreland, investor Daniel Svendsen, talsmann for God Driv Terje Mykland, Rune Juliussen i Mandal Amfi og varehandelkonsulent Roy Michaelsen.

Biblioteket i Vennesla var fullsatt da Vennesla Næringsforening inviterte til folkemøte om nytt kjøpesenter. Folkemøtet begynte med at flere eksperter fortalte om sine erfaringer da et nytt kjøpesenter kom på plass i sine respektive regioner.

– Det er flere positive effekter ved å etablere et handelssenter eller kjøpesenter i nær tilknytning til eksisterende sentrum. Først og fremst demmer man opp for den massive handelslekkasjen flere opplever. Midlene blir i kommunen som i tillegg får flere arbeidsplasser. En annen effekt er at eksisterende sentrum får et løft på grunn av den økte trafikken av mennesker til regionen, fortalte Roy Michalsen fra Butikkutvikling AS.

Tallene han la frem er klare i sin tale. Vennesla lekker 390 millioner hvert år til Kristiansand. Justert for befolkningsveksten vil Vennesla lekke 800 millioner i 2040.

Stagnasjon er tilbakegang, men Vennesla er mulighetenes by

– Et kjøpesenter i sentrum eller på Hunsøya vil være et massivt løft for regionen. Hvis vi sammenlikner oss med for eksempel Mandal, kan vi forvente flere hundre nye arbeidsplasser til kommunen. Økte skatteinntekter og økt tilflytting, sa Michalsen.

Han mener kommunen er privilegert som har personer som vil satse kapital lokalt.

Mandals ordfører Alf Erik Andersen gjorde rede for erfaringene fra da Mandal etablerte kjøpesenter i sentrum.

– Ta vare på dem som har midler de vil investere i bygda. Det er kommunens jobb å legge til rette slik at man får forutsigbare rammebetingelser. Når et nytt senter vokser frem vil dette også gi seg i effekt til de etablerte små-butikkene. Alle tjener på at det er utvikling i bygda, mente Michalsen.

Mandals ordfører Alf Erik Andersen var helt enig med Mikalsen.

– Ta vare på dem som vil satse. Dere er utrolig heldige på dette punktet. Legg ting til rette og planlegg mange år frem, sa Andersen.

Go big or go home

– Det er ikke nok med bare et handelssenter. Det må kombineres med opplevelser, et senter er ikke nok alene. Det må minst være 45 butikker for å tiltrekke seg en større kundegruppe. I USA legges store senter ned i hopetall fordi de kun har handel, fortalte byplanlegger Jan Villy Føreland.

Hvis sentrum hadde hatt nok kraft i seg selv ville det vært naturlig å begynne her, men det kan allerede være for sent da Svendsen-gruppen har sett for seg 30-35 butikker. Siden det er tvil om de vil satse, står Hunsøya frem som det eneste reelle alternativet. Her er alt på plass med tanke på opplevelser før et kjøpesenter bygges.

Svendsen vs God Driv

– Vi har stilt våre planer i bero, og det er slett ikke sikkert vi tar dem fram igjen, sa Daniel Svendsen til forsamlingen. Etter at planene for kjøpesenter med leiligheter i sentrum ble lagt frem i 2013 har det vært stille.

Terje Mykland fra God Driv orienterte om planene på Hunsøya.

– Vi må komplettere. Folk må få «alt» i Vennesla, ellers reiser de. Vi kan bli et senter for hele innlandet og skape stor vekst i bygda, sa han.

Han avviste motsetning mellom Hunsøya og sentrum og minnet om at det allerede er 70 bedrifter på øya og at det er drivende utvikling der.

– Hvis vi skal stoppe den massive handelslekkasjen og skape nye arbeidsplasser til kommunen er dette den mest fornuftige løsning politikerne kan gå for, sa Mykland.

God Driv viste frem planen for Hunsøya og informerte om at denne løsningen vil kunne gi rundt 500 nye boliger til kommunen. 5-600 arbeidsplasser og over 2000 årsverk i sving under byggeperioden. God Driv har tegnet inn en bro som skal knytte sentrum tett opp til Hunsøya.

– Denne broa skal bli fin. Vi trenger et landemerke som bygger identitet og gjør turen til Hunsøya om til en opplevelse, avsluttet Mykland.