Har knyttet til oss store aktører for å løfte fram bygda

Kilde: Artikkel Vennesla Tidende. Foto; Flyver Robstad pilot flyfoto

Tirsdag kveld var det møte i Vennesla næringsforening sammen med deres nye hovedsamarbeidspartnere.

– Sammen skal vi bidra til å nå foreningens overordnede målsetting om å fremme næringslivsinteresser i Vennesla og omegn. Det er veldig moro å ha disse partnerne med oss på dette, sier leder i Vennesla næringsforening Alexander Etsy Jensen.

– Vår viktigste oppgave er å bidra til vekst i bygdas næringsliv for å sikre og skape nye arbeidsplasser. Dette vil vi oppnå gjennom å være en koordinator og et bindeledd mellom medlemmer og opp mot offentlige myndigheter. Hovedmålet med partnerstrategien er å sikre forankring i næringslivet lokalt og omegn, og gi grunnlag for økte samarbeidsrelasjoner med sentrale bedrifter blant våre medlemmer, sier Jensen.

Foreningen skal ha 10–12 hovedsamarbeidspartnere i sin portefølje. Per nå er disse:

• Svendsengruppen

• Advokatfirma Tofte

• Bemanningsbyraaet

• Lundens Regnskapsservice

• Sparebanken Sør

• Hunsfos Opplevelse

• Hydro Vigelands Brug

• Gumpens Auto Øst – Audi

• Kjøp i Vennesla

• Tratec

• Promotek

– Vi ønsker å bidra til å utvikle bygda, samt næringsforeningen som en aktør for næringslivet. Vi har jo ansvar for både Vikeland Hovedgård og Løa og ønsker selvsagt å få satt dette enda mer på kartet, Ole Harald Mykland som er administrerende direktør i Hydro Vigelands Brug.

– Vi så hvilken god effekt Visit Vennesla hadde for å promotere bygda i fjor. Vi fikk oppmerksomhet på nasjonalt plan. Å være med på dette arbeidet videre er viktig for oss, fortsette Mykland.

Han mener også at det er viktig at industrien i Vennesla er godt representert i Vennesla som er en viktig del av lokalsamfunnet.