Tratec Norcon – ny hovedsamarbeidspartner til Vennesla Næringsforening.

Toril B. Hodnemyr, Salg & Marked på Tratec Norcon

Tratec Norcon er et teknologiselskap som jobber sammen med sine kunder for å automatisere, effektivisere, styre og overvåke komplette anlegg og prosesser. Tratec Norcon ble etablert i 1980, og består i dag av 50 høyt kompetente medarbeidere. Vi har hovedkontor i Vennesla med avdelinger i Farsund og Stavanger.

Selskapet er leverandør av automasjonsløsninger innen markedene:

 • Industri
 • Samferdsel
 • Kommunalteknikk.
 • Offshore

Tratec Norcon sine produkter omfatter blant annet:

 • Driftsovervåkning/SCADA
 • Robotisering
 • Vision baserte kvalitetskontrollsystemer
 • SRO (Styring, regulering og overvåking) systemer
 • Prosesskontroll
 • Kran- og vinsjstyring

Vi har eget tavleverksted i Vennesla og en egen serviceavdeling.

Tratec Norcon er et selskap i industrikonsernet Tratec som består av 5 selskaper som jobber innenfor områdene elektro, rør, automasjon og mekanisk. Tratec er i dag ca. 360 ansatte og har en årlig omsetning på rundt 630 mill. (2020).

Tratec sin visjon er:

Sammen skaper vi verdier

Vi ønsker å bidra til å skape verdier for våre ansatte, for våre kunder, for våre eiere og for samfunnet. Vi bygger vårt arbeid på aktive og levende verdier:

 • Tillit – Våre kunder skal stole på oss, og i Tratec har vi tillit til hverandre
 • Kvalitet – Tratec skal kjennetegnes av riktig kvalitet i alt vi gjør.
 • Handlekraft – I Tratec har vi fokus på effektivitet, gjennomføringsevne og resultater.

Tratec Norcon er medlem i NODE- og EYDE-klyngene. Vi ser viktigheten av å delta i sammen med andre for å bidra til å synliggjøre og samarbeide med det utrolig spennende næringslivet vi har her på Sørlandet.

Ved å inngå rammeavtale med Vennesla Næringsforening så ønsker vi å være med på å prege utviklingen av Vennesla.

Tratec Norcon ønsker å bidra til å inspirere unge venndøler til å ta høyere utdanning og vise at de har en mulighet til å jobbe i bygda etter endt utdannelse. Flere hos oss har masterutdanning innenfor ulike fagområder.

Vi har ofte skolebesøk hos oss og flere uker i året er det elever og studenter utplassert i bedriften. I Tratec mener vi at det er et viktig samfunnsansvar å ta imot skoleklasser fra ulike utdanningsløp. Her kan vi vise ungdommene hva som er av muligheter for dem når de enten skal velge en utdanning eller skal søke jobb etter endt utdanning.

Det er Toril Bjørnestad Hodnemyr som vil representere Tratec Norcon i Vennesla Næringsforening. Toril jobber med salg og markedsføring i Tratec Norcon. Hun har også flere arbeidsoppgaver for konsernet ifm profilering og andre markedsaktiviteter.

Tratec Norcon ser frem til et spennende og konstruktivt samarbeid der vi sammen kan bidra til at Vennesla når sitt mål om å bli en GRØNN URBAN BYGD!