Hydro Vigelands Brug AS blir ny Partner i Vennesla Næringsforening

Hydro Vigelands Brug AS kan med rette sies å være en av de eldste virksomhetene i bygda. I 2020 markerte virksomheten industriell aktivitet på området under fossen i hele 400 år. Det som startet som et sagbruk i 1620 er i dag verdens største produsent av super-rent aluminium. På bedriftens område ligger også et av bygdas mest kjente bygg, vakre Vigeland Hovedgård.

Produksjonen av super-rent aluminium startet opp i 1948 , og det er i dag 36 ansatte ved bedriften. Foruten selve produksjonsavdelingen er det også et avansert laboratorium for å kunne opprettholde de ekstreme kvalitetskravene på produktet. All produksjon går til eksport til kunder over hele verden. Det meste av metallet ender opp i mobiltelefoner, flatskjermer og diverse elektroniske komponenter. Litt forenklet kan man si at 80% av verdens mobiltelefoner inneholder aluminium fra Vennesla – det er det alt for få venndøler som vet!

Som virksomhet er vi som en del av Hydro lokalt og sentralt bevisste det samfunnsansvar som ligger på oss, og forsøker derfor å bidra på best mulig måte. Dette gjør vi gjennom å ta imot skoleklasser og studenter til bedriftsbesøk, rekruttere lokale lærlinger og ellers ta del i det som skjer i bygda. Hydro står også sammen med Forskerfabrikken som arrangør av de årlige Sommerskolene hvor barn i 5. til 7- klasse hver sommer kan være med på et utrolig spennende opplegg hvor vi ønske å vise barna hvordan naturvitenskap kan skape gode løsninger for fremtiden. De siste årene har vi måttet doble antall kurs i Vennesla på grunn av stor påmelding – det er gøy. Som største rettighetshaver for laks i Otra er vi også aktive i styret i Otra Laxefiskelag hvor vi jobber med å utvikle elva og laksefiske til å bli enda bedre kjent både for lokale og tilreisende fiskere. Vi er også en del av EYDE-klyngen.

For Hydro Vigelands Brug faller det helt naturlig å være en del av Vennesla Næringsforening, og etter hvert også takke ja til å inngå som partner. Vi er veldig fornøyde med den måten foreningen frem til nå har jobbet og opparbeidet seg en sentral posisjon i bygda. Ved å knytte enda tettere bånd får vi mulighet til være med å bidra med å peke ut veien videre. Vi mener også det er veldig viktig at industrien er representert i næringsforeningens partnerskap.

I tillegg til å bidra til å utvikle bygda til et best mulig sted å bo og jobbe i for våre ansatte, ønsker vi også å bidra til å promotere og utvikle Vigeland Hovedgård og området rundt til glede for både bygdas egne innbyggere og turister. Kombinert med laksefisket sitter vi med unike muligheter til å kunne tilby lokale og tilreisende helt unike opplevelser i denne flotte grønne, urbane bygda vår!