Svendsengruppen stolt Partner til Vennesla Næringsforening

Svendsengruppen er et Vennesla basert familieselskap som utøver aktivt eierskap innenfor flere bransjer i agder, herunder:

  • Eiendomsutvikling og forvaltning
  • Næringsmiddelproduksjon, Gorines AS
  • Restaurant -og catering leverandør, Vigeland Hovedgård og Maxi Catering
  • Dagligvare, Meny

Bakgrunn for at de ønsket å bli hovedsamarbeidspartner til Vennesla Næringsforening. 

Vennesla Næringsforening har på imponerende vis skapt en arena og møteplass for bygdas næringsliv, samt blitt et naturlig bindeledd mellom det offentlige og private interesser i kommunen. Å knytte sterkere bånd til næringsforeningen gjennom et partnersamarbeid så vi derfor som utelukkende positivt, ettersom vi har et brennende engasjement for videreutvikling av bygda, blant annet gjennom langsiktig satsning for å styrke Vennesla sentrum som en handelsdestinasjon, øke tilflyttingen gjennom å skape attraktive bomiljøprosjekter, samt utvikle den unike møteplassen på Vigeland Hovedgård i samarbeid med dyktig driver og Stiftelsen Vigeland Hovedgård. Vi ser derfor frem til et spennende og fruktbart samarbeid.

Kontaktperson i Svendsengruppen er Daniel Svendsen