Kjøp i Vennesla ny Partner til Vennesla Næringsforening

Det er en stor glede for oss i Vennesla Næringsforening å ønske Kjøp i Vennesla velkommen som ny partner i foreningen.

Kjøp i Vennesla eller Handelsstandsforeningen Kjøp i Vennesla som er deres offisielle navn representerer 35 medlemsbedrifter i Vennesla. Medlemsbedriftene er i hovedsak knyttet til detaljhandel, dagligvare, servering og frisør – hudpleie. For fullstendig oversikt se gjerne deres nettside www.kiv.no  KIV har ingen ansatte, men ledes av et styre bestående av representanter fra de forskjellige medlemsbedriftene. Styre består for tiden av Anstein Voreland hos Elon leder, Rolf Meisner hos Sport1, Jan Henrik Svendsen hos Meny, Gunn Rita Lian hos Drømmekjolen og Linn Hege Svendsen h Ole Thomassen.

KIV brenner naturlig nok for lokal handel, og deres viktigste oppgave er å legge til rette for at Vennesla skal være en attraktiv og hyggelig plass å handle. De legger til rette for fellesaktiviteter så som Barnas Dag, Handelens dag, Matmarked osv, samt at de medvirker til arrangering av Julegada. Videre er det for KIV en prioritert oppgave å  markedsføre medlemsbedriftene i forskjellige medier, samt drifte den digitale gavekortløsningen.

KIV har ved flere anledninger hatt samarbeidsprosjekter med Vennesla Næringsforening, så når forespørsel kom om å bli partner var det helt naturlig for de å takke ja. De opplever det som svært positivt å få lov til å være del av en større sammenheng hvor de kan knytte kontakter på tvers av bransjer.  En sterk Næringsforening tror de er en viktig bidragsyter til en fortsatt positiv utvikling for Vennesla innenfor handel og øvrig næring. Vennesla har mange spennende prosjekter på gang som KIV tror vil løfte bygda ytterligere i tida fremover.  Et bredere tilbud innenfor detaljhandel vil naturlig føre til redusert handelslekkasje, som igjen vil gagne hele bygda.