Videokonferanse om NAVs bedriftsundersøkelse for 2021 – torsdag 20. mai kl. 09:00

Torsdag 20. mai offentliggjøres resultatene fra NAVs bedriftsundersøkelse.
Nav Agder presenterer bedriftsundersøkelsen via videokonferanse samme dag kl. 09:00. De ser nærmere på arbeidsmarkedets status og hva behovet er for arbeidskraft i fylket. Hvordan ser bedriftene i Agder på inkludering, og lærlingplasser? Hvordan er bedriftene påvirket av koronapandemien og hva er markedsutsiktene for det kommende året?
I tillegg snakker de med flere aktører i næringslivet og videregående utdanning om hva de tenker om dette.
Konferansen 20. mai kl. 09:00 er aktuell både for arbeidsgivere og arbeidstakere, og du kan følge den ved å klikke her 
Konferansen vil bli lagt ut digitalt i etterkant – lenke til dette kommer.
Velkommen!