Bemanningsbyraaet inn som ny Partner i Vennesla Næringsforening.

Vi i Bemanningsbyraaet ønsker å være med å bidra videre i den positive utviklingen som nå finner sted, både i foreningen og i næringslivet generelt. Næringsforeningen har over lengre tid bygget seg opp til å bli en meget slagkraftig og bra forening som engasjerer og involverer sine medlemmer og næringslivet på en god måte. Dette sier Merete Svendsen som er rådgiver og partner i Bemanningsbyraaet. Videre sier hun at  Næringsforeningen fremmer næringslivet i Vennesla og representerer også Vennesla på Sørlandet i ulike arenaer. Som hovedsamarbeidspartner blir vi tatt med i ulike fora som vil gi oss bedre innsikt i politiske beslutningsprosesser og også få muligheten til å spille inn saker vi mener er viktige at Næringsforeningen fronter og prioriterer.

Vi har selv utvidet våre tjenester betydelig det siste året gjennom våre merkenavn Bemanningsbyraaet og Qualified Professionals. Når vi nå blir partner i Næringsforeningen vil vi ha et større engasjement og synlighet i foreningen. Vi vil bidra med vår kompetanse der vi kan, og også tilby relevante frokostmøter og kurs. Vi tror også at ved å bli en mer synlig aktør gjennom partnerskap vil det bli naturlig for medlemmer av Næringsforeningen å ta kontakt ved behov innen bemanning, rekruttering og konsulenttjenester.

Dette gleder vi oss til og ser frem til «normale» tilstander der vi igjen kan møtes fysisk. Engasjement i bygda og næringslivet er viktig, det skjer så mye spennende i regionen som vi kan være med på og være en del av, sier Merete til slutt.

Vi i næringsforeningen ser veldig frem til å ha fått en så flott aktør som Bemanningsbyraaet er inn som Partner til foreningen. Bemanningsbyraaet vil tilføre mye kunnskap og et stort engasjement  inn i foreningen, og det er viktig i vårt videre arbeid for næringslivet i og utenfor Vennesla.