Sommerjobb 2021 – en gavepakke både til arbeidsgivere og ungdommer

 

Det å kunne bidra i samfunnet, og være inkludert på de arenaene en ønsker er utrolig viktig for alle. Arbeidsplassen er en av de aller viktigste arenaene å være en del av, men dessverre er det ikke alle som får tilgang til denne arenaen. Å få arbeidserfaring som ung, vil være med å gi erfaringer, gi mestring, bygge CV og dermed forebygge utenforskap. Derfor er Sommerjobb 2021 så viktig, og kanskje spesielt viktig denne sommeren siden vi alle kjenner på virkningen av pandemien.

Vennesla næringsforening, Vennesla kommune, Vennesla frivilligsentral og NAV Midt-Agder har sammen eierskap til Sommerjobb 2021. Dette er et viktig samskapingsprosjekt som både gir drahjelp til unge jobbsøkere og til bedrifter i denne krevende situasjonen.

Bedrifter som blir del av Sommerjobb 2021, får tilgang til offentlige midler som dekker 50% av lønna til en eller flere sommervikarer i 4 uker. Dette gjør det mulig å opprettholde noe mer aktivitet enn det en ellers ville klart. Måten dette blir gjennomført på, er enkel og så ubyråkratisk som mulig. NAV Midt-Agder, Vennesla frivilligsentral og Næringsforeningen samarbeider om den praktiske gjennomføringen av dette.

Unge jobbsøkere som strever med å få sommerjobb, får gjennom Sommerjobb 2021 jobberfaring med ordinær lønn. En får dermed muligheten både til å vise seg frem, og få referanser til hjelp ved senere ansettelser.

Unge jobbsøkere registrerer seg på denne linken dersom de ikke allerede er registrerte som jobbsøkere: Arbeidssøkerregistrering (nav.no). De som har utfordringer med å få dette til, kan bruke denne videoen som veiledning (se spesielt punktene om registrering som arbeidssøker): Norsk – Registrering som arbeidssøker on Vimeo.

Unge jobbsøkere som allerede er registrerte som jobbsøkere i NAV, kan melde interesse for sommerjobbprosjektet gjennom å legge en kort digital kommentar i aktivitetsplanen sin på nav.no, eller gjennom å ta kontakt med sin veileder.

Bedrifter kan melde sin interesse via denne linken: Ja vi vil være med på sommerjobbprosjektet 2021!

Leder av næringsforeningen i Vennesla Alexander Etsy Jensen er svært glad for dette samarbeidet mellom kommune, frivillighetssentral, NAV og næringsforening: – Dette er en gavepakke for bedriftene våre, og gir en flott mulighet til å opprettholde aktiviteten i en vanskelig tid. Jeg håper mange bedrifter benytter seg av denne muligheten.

Leder av Vennesla frivilligsentral Annette Jakobsen er også begeistret for samarbeidet: – Sommerjobb er et utrolig viktig tiltak for å forebygge utenforskap. Vi har sett nytten av dette tidligere år, og vet at tidlig arbeidserfaring kan være med å forebygge utenforskap. Så det er utrolig bra at vi i Vennesla får til dette sammen! Jeg håper virkelig bedriftene kaster seg rundt og benytter seg av denne ordningen, og jeg vet det er mange unge som vil ha svært god nytte av tiltaket!

Vi håper å se deg og din bedrift på vårt digitale informasjonsmøte 3. juni kl. 08.00. Der vil du få mer informasjon og mulighet til stille spørsmål rundt Sommerjobb 2021. Klikk her for å melde deg på dette møtet!