VI TRENGER FLERE OPPDRAG TIL SOMMERJOBB 2021!

VI TRENGER FLERE OPPDRAG TIL SOMMERJOBB 2021!
Vennesla kommune, Vennesla Næringsforening og Frivilligsentralen i Vennesla dro for litt siden i gang Sommerjobb2021, for å gi sommerjobbtilbud til ungdom som har behov for hjelp for å komme ut i arbeid. Pågangen fra ungdom har vært svært stor, i tillegg til at NAV har mange fra før som er under oppfølging og som også er aktuelle for dette tiltaket.
Dessverre har ikke tilgangen på oppdrag vært like stor, per nå er det kommet inn ca 10 oppdrag. Det er viktig at bedrifter som tenker dette kan være aktuelt melder inn oppdrag nå ganske kjapt. I og med at tilgangen til stillinger ikke er så stor, har det dessverre lite for seg at de aller yngste jobbsøkerne tar kontakt med NAV for å bli med på dette prosjektet nå. For bedriftenes del ønsker vi at oppdrag meldes inn snarest – og senest 30/6.
Direkte kontakt til NAV for bedrifter kan gjøres til Bjørn Egil Vatne på telefon 407 23 665