Skiltprosjektet – Næringsforeningen vil ha flere skilt ved bygdas severdigheter

Denne våren har omkringliggende kommuner vise fram deres nye skilt som var klare for å plasseres ut i kommunen og deres videre planer for skilting. Flere av disse har lyktes med å vise frem deres destinasjoner og avstander på en god måte, og det er blitt godt mottatt i sosiale medier. Her må vi bare erkjenne at Vennesla har en god vei å gå før vi er i mål.

Næringsforeningen arbeider aktivt med å promotere aktivitetene og severdighetene i Vennesla gjennom blant annet Visit Vennesla. Men både tur- og informasjonsskilt er det generelt mangel på. Vi har noen, som de som er tilknyttet Tømmerrenna, men vi burde hatt mange flere.

For eksempel gelder dette den gamle strandstien på vestsiden av Venneslafjorden. Dette er en perle som til nå omtrent har vært en lokal hemmelighet. Få vet noe om den, og det står ingenting der om tømmerfløtehistorien og det er heller ikke skiltet til elvemuseet Bommen.

På bakgrunn av dette har næringsforeningen tatt ett initiativ ovenfor kommunen og andre aktører som har interesse for saken. I den forbindelse er det gjennomført ett møte hvor temaet var «Status for skilting av turveier og severdigheter i Vennesla». Her fikk deltakerne mulighet til å komme med deres innspill. Kommunen redegjorde for status for arbeidet med skilting av turveier og destinasjoner. Næringsforeningen orienterte om satsingen på Visit Vennesla.

Til slutt ble det drøftet hva vi gjør nå og veien videre. Oppsummert ble deltakeren enige om:

 • Det bør etableres en prosjektgruppe som ser på:
  • Hvilke turer fins og hvilke bør prioriteres
  • Avtale med grunneiere
  • Finansiering (mange sparebanker virker til å ha fond som prioriterer dette og mener kommunen også har avsatte midler)
  • Detaljert skiltplan (hvor skal skiltene stå med km, navn, vanskelighetsgrad og km)
  • Skiltene som kjøpes bør være av bestandig materiale og følge DNTs skiltmal
  • Montering av skiltene
 • I tillegg kan vi ta det ett skritt videre:
  • Videreføring av prosjektet? folk mer ut på tur og å få til turgrupper (nettside, kart, guidet tur)

 

Videre ble det besluttet at kommunen ved enhet for park- og idrett skal holde i det videre arbeidet.