Sparebanken Sør, er stolt samarbeidspartner til Vennesla Næringsforening

Sparebanken Sør er en av landets største regionsparebanker med hovedkontor i Kristiansand. Banken har i alt 34 kontorer fordelt på Agder, Vestfold og Telemark og Rogaland.

For Sparebanken Sør er det helt naturlig å være med i Vennesla Næringsforening. Foreningen har vist at den på en fremragende måte har greid å knytte næringslivet i Vennesla sammen. Det er av stor betydning at foreningen representerer lokalt næringsliv som en pådriver og talerør inn mot offentlige myndigheter. Sparebanken Sør betjener en stor andel av næringslivet i Vennesla, og vi ser frem til et godt samarbeid med næringsforeningen. Dette sier Steinar Larsen, banksjef i Sparebanken Sør avdeling Vennesla.