Hvordan gikk sommerjobb prosjektet egentlig?

Vennesla kommune, Vennesla Næringsforening og Frivilligsentralen i Vennesla dro før sommeren i gang Sommerjobb 2021, hvor målet var å gi sommerjobbtilbud til ungdom som har behov for hjelp for å komme ut i arbeid. Her kan du lese litt mer hvilke resultater det har gitt.

Rolf Velle, enhetsleder på Nav Midt-Agder har oppsummert følgende.

  • NAV har godkjent tilsammen 26 lønnstilskudd over eget statlig budsjett
  • Vi har i tillegg fått til 11 lønnstilskudd over næringsforeningens «pott»
  • I tillegg til dette har vi fått på plass 5 ordinære sommerjobber uten tilskudd
  • Dvs at summen av dette er at sommerjobbprosjektet har ført til 42 sommerjobber i sommer (det vil si at det har ført til jobb for 42 ungdommer)
  • Mange av ungdommene har fått mer arbeid enn det som er gitt som lønnstilskudd,  blant annet har flere fått jobb også i etterkant av sommeren

Det som var «bestillingen» fra NAV sentralt i forhold til dette, var at vi i Vennesla / Midt-Agder skulle medvirke til minst 9 sommerjobber, så resultatet er langt over dette, det vi si at det har ført til mye bra for de ungdommene vi har vært i kontakt med. Vi har også organisert oss slik at vi har en forholdsvis høy overgang til sommerjobb sammenlignet med de aller fleste NAV kontor vi kjenner til.

Det vi sitter igjen med, er at vi fikk resultater gjennom å arbeide svært konsentrert over en periode. Vi fikk god drahjelp fra frivilligsentral, næringsforening og media – i forhold til å få henvendelser fra bedrifter. Samtidig fikk vi ikke nok henvendelser til å tilby sommerjobb til alle de som hadde behov for det, så vi skulle gjerne hatt enda flere jobber fra bedrifter. Samtidig var det «rest-jobbmarkedet» vi var på jakt etter, dvs at vi ikke hadde ønske om å erstatte det ordinære sommerjobbmarkedet.,

Det vi også sitter igjen med, er at det er utrolig stor velvilje i mange bedrifter. De har snudd seg rundt kjapt og funnet løsninger, og mange arbeidsgivere har også klart å være tydelige og gode arbeidsgivere i tilfeller der det kunne gått galt. Etter det vi vet, har alle sommerjobbene som er satt i gang, blitt fullført etter planen. Noen av disse etter noe arbeid i kulissene fra arbeidsgiver eller fra NAV – men likevel slik at ingen har sluttet.

Vi har fått kontakter i næringslivet vi ikke hadde fra før, noe som gjør at vi regner med vi har en langtidsvirkning av dette prosjektet. Dvs at vi har mer markedskunnskap, og har kontakter som kan bygges på også ved senere anledninger. Vi har også som enhet fått god erfaring og dermed kunnskap om hvordan metodisk markedsarbeid og oppfølgingsarbeid kan generere god aktivitet og dermed overgang til arbeid – også for personer som har utfordringer en må ta hensyn til.

Rolf Velle peker på viktigheten av et samarbeid på tvers av kommunen, næringslivet og det frivillige.

Vi i Vennesla Næringsforening takker alle bedrifter som bidratt inn i dette flotte prosjektet.