Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan

Forslag til kommunebudsjett og økonomiplan fra rådmannen er det viktigste dokumentet som presenteres for politikere og innbyggere hvert år.

Torsdag 4. november kl. 14.00 i Kulturhuset. Da inviterer Vennesla kommune hele bygda til å følge med når rådmann Svein Skisland og økonomisjef Gerd Signe Eieland presenterer og informerer om budsjettforslag for Vennesla kommune for 2022 og økonomiplan for årene 2022-2225.

Vanligvis har presentasjonen skjedd for kommunestyrets representanter og noen fra media. I år inviterer vi frivilligheten, næringslivet, lag, foreninger, råd, bygdefolk, media og kommunalt ansatte til en felles presentasjon.

Ved å etablere denne nye og åpne fellesskapsarenaen for samtale og dialog, håper vi å skape grobunn for mange og gode diskusjoner i ukene fram mot kommunestyrets endelige behandling av budsjettet.

Presentasjonen vil også bli sendt direkte på kommune-tv via kommunens hjemmesider.

  • Klokka 14.00: Musikalsk innslag
  • Klokka 1405: Ordføreren ønsker velkommen
  • Klokka 14.10: Rådmann og økonomisjef har ordet
  • Klokka 15.30: Avslutning (cirkatid)

Velkommen skal du være!