Kommunalsjef samfunn og miljø – Vennesla kommune

Vennesla er den grønne urbane bygda. Dette er identiteten vår og framtida vår.

Seksjonen for samfunn og miljø har bl.a. ansvaret for overordnet kommuneplanlegging, samferdsel og trafikksikkerhet, næringsutvikling, idrett og friluftsliv, natur- og miljøforvaltning og beredskap. Fra og med 2022 har seksjonen også hovedansvaret for samskaping mellom kommune, frivillighet og næringslivet. Stillingen rapporterer til kommunedirektør, og funksjonen som kommunedirektørens stedfortreder er lagt til stillingen. Du blir del av en engasjert ledergruppe bestående av seks personer hvorav fire kvinner og to menn.

Seksjonen ledes av kommunalsjef for samfunn og miljø og har nærmere 120 årsverk fordelt på fire enheter; kultur, park og teknisk, byggforvaltning og plan og utbygging. I Vennesla kommune har vi særlig fokus på følgende hovedutfordringer; klima og miljø, redusere utenforskap og demografisk utvikling. Vi gjør verdens nyvinninger om til industri og lokalsamfunn. Vi er i tet når det nye skjer og vi bygger vår urbane bygdehistorie på grønn vannkraft.

Som kommunalsjef vil du bl.a. ha overordnet ansvar for:

 • Kommuneplan og kommunedelplan
 • Områderegulering i ren kommunal regi
 • Bærekraftig utvikling innen klima og miljø
 • Næringsutvikling
 • Beredskap
 • Idrett og friluftsliv
 • Eiendomsutvikling og eiendomsbesitter
 • Ledelse og oppfølging av enhetslederne

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Høyere relevant utdanning (ingeniørfag, samfunnsvitenskap, juss, økonomi eller annet)
 • Det er en fordel med erfaring fra offentlig sektor, eller god kjennskap til hvordan offentlig forvaltning fungerer. Ledelse fra privat virksomhet av en viss størrelse vil også være relevant
 • God økonomisk forståelse, med fokus på vekst
 • God IT-kompetanse, og fokus på digitalisering
 • Ledererfaring, og gjerne erfaring fra å lede kompetente mennesker med ulik fagkompetanse
 • Det er en fordel om du har erfaring med å lede større utviklingsprosjekter og har god kjennskap og erfaring med overordnet kommunal planlegging

Vi er på jakt etter deg som:

 • Har evne til å bygge tillit, være samlende og strategisk
 • Tar beslutninger og har gjennomføringskraft
 • Er god til å delegere, er tydelig på forventninger.
 • Har fokus på godt samarbeid med de ansatte og ansattes organisasjoner, dvs. tidlig inkludering og god kommunikasjon
 • Bidrar til læring, utvikling og kompetanseheving
 • Skaper oppsluttinger om endringer, og får alle med seg på en god måte

Vi kan tilby:

 • Hos oss blir du del av en kommune i rivende utvikling, med god befolkningsvekst og mange store og spennende prosjekter
 • Kommunen har et godt omdømme, er veldrevet og har hatt god ledelse over lengre tid
 • Varierte arbeidsoppgaver, der du er med å skape og utvikle – her vil du se resultater av det du holder på med
 • Konkurransedyktig lønn og god pensjonsordning
 • Godt arbeidsmiljø og dyktige kolleger

For mer informasjon om Vennesla kommune:

Kan dette være noe for deg?

Ta gjerne kontakt med Kommunedirektør Svein Skisland (911 07 509) eller en av våre rådgivere hos Headvisor; Merete Svendsen (951 86 331) eller Janne Siri Horne (907 21 164).

Kortfattet søknad med CV sendes snarest og innen 08. mai 2022.

Frem til søknadsfristen går ut vil alle forespørsler bli behandlet konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver. Ihht. Offentleglova §25 2. ledd, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort, selv om søkeren har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten. Du vil bli varslet dersom unntak fra offentliggjøring ikke blir tatt til følge.

Vennesla kommune har 15 000 innbyggere og er en mellomstor kommune på Agder. Urbant mylder i skjønn forening med bygdekultur, 20 minutter fra universitet og internasjonal flyplass og med variert og offensivt næringsliv. Vårt kulturhus er verdensberømt. Vi kan tilby et spennende kompetansemiljø blant 1200 ansatte. Mangfold er et kjernebegrep for oss. Vi ønsker å ansette mennesker uavhengig av kjønn, etnisitet, funksjonsevne, religion, alder og seksuell orientering. Sammen skaper vi fremtiden. For mer informasjon om oss, se www.vennesla.kommune.no