Enhetsleder Plan og utbygging – Vennesla kommune

Vil du være med og gjøre Vennesla bedre, mer urban og grønnere?

 

Seksjon for samfunn og miljø søker etter en ny enhetsleder for plan og utbygging. Resultatenheten består av 13 kompetente medarbeidere fordelt på fire avdelinger: byggesaksavdelingen, planavdelingen, oppmålingsavdelingen og landbruksavdelingen.

Til å lede enheten søker vi en motiverende og engasjert leder med stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne.

Hverdagen er preget av høyt tempo og mange oppgaver, noe som krever fleksibilitet og evne til å prioritere. Ledelse og oppfølging av resultatenheten (fag-, økonomi- og personalansvar). Enhet for plan og utbygging omfatter arbeid med reguleringsplaner, fradeling og sammenføying av eiendom, eierseksjonering, byggesaksbehandling, tilsyn, kart- og oppmåling, føring av matrikkel, adressetildeling, forvaltning av kommuneskog og forvaltningsoppgaver innenfor landbruk og viltforvaltning.

Vi tilbyr

Hos oss blir du del av en kommune i rivende utvikling, med god befolkningsvekst og mange store og spennende prosjekter. Kommunen har et godt omdømme, er veldrevet og har hatt god ledelse over lengre tid. Varierte arbeidsoppgaver, der du er med å skape og utvikle – her vil du se resultater av det du holder på med.

Konkurransedyktig lønn og god pensjonsordning. Godt arbeidsmiljø og dyktige kolleger.

Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysning, og de til en hver tid gjeldende, lover, reglement og tariffavtale. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at søknaden blir unntatt fra offentlighet. Søkere vil bli varslet dersom anmodningen ikke kan imøtekommes (jf. Offentleglova § 25).

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge, prioritere, følge opp og rapportere på enhetens arbeid.
 • Sikre at enheten yter forutsigbar produksjons- og kompetansebistand.
 • Bidra til proaktiv kommunikasjon internt og eksternt.
 • Kompetanseutvikling for og personalledelse av enhetens medarbeidere.
 • Bidra aktivt inn i enhetens arbeid med byggesaker og plansaker.
 • Bidra med egen fagkompetanse i kvalitetssikring av enhetens produksjon og der det ellers er behov.
 • Sikre fremdrift i, og eventuelt lede, utviklings- og prosjektarbeider.
 • Fag-, økonomi- og personalansvar for enheten.
 • Stillingen rapporterer til kommunalsjef for samfunn og miljø.

Kvalifikasjoner

 • Vi ønsker oss kandidater med relevant høyere utdanning, fortrinnsvis innenfor arealplanlegging, arkitektur eller juss/rettsvitenskap.
 • Kandidaten bør ha erfaring fra arbeid med arealplanlegging og god kjennskap til plansaksprosesser.
 • Det er ønskelig med ledererfaring, og gjerne erfaring fra å lede kompetente mennesker med ulik fagkompetanse.
 • Som enhetsleder for plan og utbygging bør du kjenne offentlig forvaltning og ha god forståelse av hva som forventes når en arbeider innenfor et politisk system.
 • Du må ha kjennskap til plan- og bygningsloven.
 • I tillegg må du ha svært god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Personlige egenskaper

 • Vi ønsker oss en leder som kan være en god motivator for sine medarbeidere og god samspillspartner med seksjonens ledere.
 • Du bør være strukturert og ha evne til å involvere og kommunisere godt og tydelig, samtidig må du kunne drive prosjekter og oppgaver målrettet framover og kvalitetssikre disse underveis.
 • Du bør derfor ha en proaktiv arbeids stil slik at arbeidsoppgaver og frister blir forutsigbare for dine medarbeidere. Det betyr at du tar initiativ og er utadvendt i kommunikasjonen og i tilrettelegging av enhetens produksjon.
 • Personlig egnethet vektlegges.

For ytterligere spørsmål om stillingen kan du kontakte vår rådgiver hos Headvisor, Merete Svendsen, tlf. 95 18 63 31, eller kommunalsjef Alexander Etsy Jensen, tlf. 918 27 545. Alle henvendelser til Headvisor blir behandlet konfidensielt inntil annet er avtalt.

SØK HER