Ønsker du som arbeidsgiver å tilby språkpraksis?

 Hva er språkpraksis? 

Språkpraksis er en metode for å lære norsk raskere og bedre. Språkpraksis betyr at deltaker får praktisere norsk på en arbeidsplass. Hensikten med en slik praksis er å styrke språket og gi erfaringer som kan relateres til videre opplæring både i arbeidslivet og norsk språk. 

Hvorfor språkpraksis? 

 • Språkpraksis fremmer inkludering og integrering. 
 • Språkpraksis kan gjøre veien inn i arbeidslivet i Norge lettere å gå. 
 • Det er ofte nødvendig å vise til jobberfaring fra Norge når en søker jobb. Språkpraksis gir jobberfaring. 

Kort om språkpraksis 

 • Språkpraktikanten er deltaker i introduksjonsprogram og får tilbud om språkpraksis som del av norskopplæringen. 
 • Offentlige og private arbeidsgivere tar inn en eller flere språkpraktikanter i bedriften sin for en avtalt periode. 
 • Språkpraktikanten kan være i språkpraksis opptil flere ganger i uken. 
 • Språkpraktikanten skal, så langt det er mulig, utføre de samme arbeidsoppgavene som bedriftens øvrige ansatte. 
 • Arbeidet skal ikke lønnes da deltaker får introduksjonsstønad fra kommunen. 

Hva får deltakeren? 

 • Praktisere norsk 
 • Bedre motivasjon til å lære norsk 
 • Får kunnskap om norsk arbeidsliv og kultur 
 • Får et realistisk bilde av hva som forventes av en arbeidstaker i Norge 
 • Opplæring i nye arbeidsoppgaver og kunne nytte medbrakt yrkeserfaring 
 • Inkludering i et arbeidsfellesskap og knytte nettverk 

Hva får bedriften? 

 • En ekstra hånd i en travel hverdag 
 • Erfaring i å være en del av et tverrfaglig samarbeid 
 • Bli kjent med person som kan vurderes mot fremtidig arbeid 
 • Kompetanse som en flerkulturell arbeidsplass 

Felles ansvar – felles innsats 

Har du og din bedrift lyst og anledning til 

 • å bidra til inkludering av en eller flere framtidige arbeidstakere med utenlandsk bakgrunn?  å bidra til kommunens integreringsarbeid? 
 • å ta en språkpraktikant inn i medarbeidergruppa 
 • Vil du og bedriften din være med på laget? 

Den aktuelle deltakeren har en programrådgiver i NAV som lager en språkpraksiskontrakt som sørger for oppfølging gjennom hele kontraktsperioden. Programrådgiveren vil også være tilgjengelige for arbeidsgiver og vil bistå arbeidsplassen dersom det er behov for hjelp til tilrettelegging eller det oppstår utfordringer 

Ta kontakt med Vennesla kommunes flyktningsavdeling hvis dette er aktuelt for din bedrift 

Katrine van Houten Lislevand Programrådgiver og inkluderingsveilederi NAV Midt-Agdertlf. 955 53 924 // katrine.van.houten.lislevand@nav.no 

Benedicte Osnes Madsen Programrådgiver og inkluderingsveilederi NAV Midt-Agdertlf. 955 54 813 // benedicte.osnes.madsen@nav.no