Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjør rede for vår håndtering av personopplysninger som samles inn for å utøve våre tjenester overfor medlemmer og andre vi jobber med.

Behandlingsansvarlig i organisasjonen er styrets leder om ikke oppgaver er delegert. Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan gjøres til Odd Grønberg. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert. Promotek er vår leverandør for utvikling og vedlikehold av nettstedet vårt, og såkalt databehandlere for Vennesla Næringsforening, det samme er Checkin som er vårt Event Management System, hvor alle påmeldinger til våre arrangementer går via.

Medlemskap

Når du tegner medlemskap via skjemaet i nettstedet vil ditt navn, mobil og e-postadresse registreres i forbindelse med medlemskapet. Vi vil benytte disse opplysningene til å sende deg nyttig og viktig informasjon i forbindelse med deres medlemskap. Dine personopplysninger vil ikke offentliggjøres eller benyttes til andre formål, og vil aldri deles med andre.

E-post

Du kan sende e-post til oss, men husk at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Du bør derfor ikke sende sensitivt innhold per e-post. Om vi mottar en slik e-post, behandler vi e-posten i henhold til innhold og sletter den straks.

Nyhetsbrev

Det er mulig å abonnere på nyhetsbrev for alle som ønsker å motta slik informasjon. For at vi skal sende e-post til riktig person, må vi registrere din e-postadresse. Ingen opplysninger deles med andre virksomheter, og de slettes om vi får beskjed om at du ikke lenger ønsker å motta informasjon fra oss.

Påmeldinger

Via vår nettside og nyhetsbrev er det mulig å melde seg på ulike arrangementer. Når du melder deg på arrangementer, kurs eller lignende blir du bedt om å registrere navn, telefonnummer og e-postadresse som du oppgir per deltaker. Disse opplysningene lagres og benyttes for å kontakte deltakerne med viktig informasjon om det aktuelle arrangementet, og vil ikke benyttes til andre formål eller deles med andre. Vi innhenter egne samtykker for å kartlegge interesse og ønske om å motta invitasjon til nye arrangementer.

Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

Nettvett kan du lese om hvordan du stiller nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.

Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Vennesla Næringsforening har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i en av Vennesla Næringsforening sine systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Vennesla Næringsforening ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert.