Partnere

Partner Vennesla Næringsforening

Partner ordningen vår er nå under revisjon. Vi regner med å ha på plass en ny partner ordning og partnere i løpet av høsten 2020.