Partnere

Partneravtale

Sentralt for å kunne gjennomføre arbeidet i Vennesla Næringsforening står våre partnere. Disse bidrar både med økonomiske ressurser og kompetanse. Samarbeid og kompetanse hos partnerne skal stå sentralt i å bidra til at næringslivet i vennesla velger lokale aktører.

Partnerne får:

  • Bedriftspresentasjon på nettsiden
  • Presentasjon av bedriften og tjenester til medlemmene via. Nyhetsbrev og sosiale medier
  • Mulighet til å holde kurs / foredrag på foreningens frokostmøter
  • Rett til å bruke «Partner i Vennesla Næringsforening» i profilering / markedsføring
  • Rett til å aktivt tilby sin kompetanse til foreningens medlemmer

Foreningen vil aktivt oppfordre sine medlemmer til å benytte partnere ved kjøp av tjenester.


Våre partnere

Christianssands Assurance AS
Christianssands Assurance AS
Falck Helse (tidl. Aktiv Helse)
Falck Helse (tidl. Aktiv Helse)
Nordea
Nordea
Sparebanken Sør
Sparebanken Sør