Er din bedrift enda ikke medlem?

Om Vennesla Næringsforening

Vennesla Næringsforening ble opprettet 1.1.2016 etter initiativ fra Bjørn Høyer Jonassen. Vår viktigste oppgave er å bidra til vekst i bygdas næringsliv for å sikre og skape nye arbeidsplasser. Dette vil vi oppnå gjennom å være en koordinator og et bindeledd mellom medlemmer og opp mot offentlige myndigheter.

Les mer om næringsforeningen her.

  • Hovedfokus på å fremme og tilrettelegge for vekst i lokalt næringsliv
  • Være en praktisk tilrettelegger og rådgiver for sine medlemmer
  • Ivareta det lokale næringslivets interesser både lokalt og regionalt
  • Være bindeledd mellom næringsliv og offentlige myndigheter i bygda
  • Gjennomføre sosiale tiltak for sine medlemmer
  • Tilby kompetanseheving gjennom frokostseminarer for medlemmene
  • Stimulere til samhandling mellom medlemmene

Hva vi jobber med

Sosiale sammenkomster

Den årlige sommerfesten byr på underholdning og hyggelig samvær. Medlemmer og partnere møtes for faglig diskusjon og den gode samtalen. Vi avslutter året med en Julelunch hvor vi treffes over et godt måltid kombinert med interessante foredrag fra lokale næringslivsledere. Målet med denne sosiale samlingen er å fremme kontakt og å knytte bånd på tvers av næringslivet i kommunen.

Mentorprogram

Vi ønsker å bidra til at flere vil starte bedrift og utvikle næringslivet i kommunen. Vi har mye kompetanse og kan være en ressurs for grunderen i oppstartsfasen. Vi kan bruke av vår kompetanse og vårt solide nettverk til å utvikle entrepenører og grundere til å bli solide bedriftseiere. Ta kontakt med oss for mer informasjon

Faste møter med kommunens ledelse

Vårt mål er å legge til rette for solid og fremtidsrettet næringsutvikling. Vi tror på en tett og god dialog med kommunen og den politiske ledelsen. Sammen skal vi sørge for vekst og etablering av fornuftige næringsarealer.

Frokostmøter

Vi holder frokostmøter med lærerike foredrag av lokale og nasjonale næringslivsprofiler. Dette er en god anledning til å bli bedre kjent med kolleger og næringslivet i bygda.

Bedriftsbesøk

Vi gjennomfører jevnlige bedriftsbesøk for å lære mer om de gode bedriftene vi har i kommunen. Nøkkelen til kunnskap og fremtidig vekst ligger i at vi blir bedre sammen og utvikler fremtidens næringsliv.

Samarbeid mellom bedrifter

Det kreves en stadig raskere utvikling og omstillingsevne for å holde tritt med utviklingen og moderniseringen av samfunnet. Nøkkelen til videre fremgang ligger i vår evne til samarbeid og lære av hverandre.

Involvering av partnere

Næringsforeningen jobber aktivt med å involvere partnerne våre i næringsutviklingen i kommunen, samt tilrettelegge for samarbeid mellom medlemmer og partnere. Vår partner ordning er nå under revidering, men vi regner med å ha på plass en ny partner ordning og nye partnere i løpet av høsten 2020.

Håndverkerforum

Under etablering.

Styret