Partnere

Hovedsamarbeidspartnere til Vennesla Næringsforening

Det er en stor glede for oss i Vennesla Næringsforening å nå kunne presentere våre hovedsamarbeidspartnere.

Vi vil først og fremst vil vi takke hver og en av dere for at dere dere er villige til å være med som hovedsamarbeidspartner til Vennesla Næringsforening, det setter vi utrolig stor pris på og det gir oss mulighet til å videreutvikle foreningen! Sammen skal vi bidra til å nå foreningens overordnede målsetning om å fremme næringslivsinteresser i Vennesla og omegn – Sammen blir vi bedre.

Vår viktigste oppgave er å bidra til vekst i bygdas næringsliv for å sikre og skape nye arbeidsplasser. Dette vil vi oppnå gjennom å være en koordinator og et bindeledd mellom medlemmer og opp mot offentlige myndigheter.

Hovedmålet med partnerstrategien er å sikre forankring i næringslivet lokalt og omegn, og gi grunnlag for økte samarbeidsrelasjoner med sentrale bedrifter blant våre medlemmer. Gjennom profesjonalitet og kvalitet i samarbeidet skal det utvikles en gjensidig lojalitet mellom Vennesla Næringsforening og partnerne. Partneravtalene skal samtidig bidra til å sikre en sunn økonomisk utvikling for Næringsforeningen.

Vennesla Næringsforening skal ha mellom 10 til 12 partnere i vår portefølje som samlet utgjør et representativt utvalg av næringslivet lokalt og omegn. Men viktigst er kanskje at våre hovedsamarbeidspartnere har ett brennende engasjement for bygdas næringsliv og et genuint ønske om å bidra til fortsatt vekst!

Partnerne skal både faglig og sosialt være i stand til å profitere på samarbeidsrelasjonen, og i kraft av sin virksomhet tilføre Vennesla Næringsforening økt kompetanse. Avtalene gjelder i første omgang for to år, og fornyes deretter dersom partene ønsker å videreføre avtalen.

Vi er stolte over å kunne presentere våre hovedsamarbeidspartnere som til nå er:

Svendsen Gruppen

Svendsen GruppenSvendsen Gruppen er et Vennesla basert familieselskap som utøver aktivt eierskap innenfor flere bransjer i Agder; Eiendomsutvikling og Forvaltning Næringsmiddelproduksjon, Gorines Restaurant og Catering leverandør, Vigeland Hovedgård og Maxi Catering

Advokatfirma Tofte

Advokatfirma Tofte DA er Sørlandets største advokatkontor med 17 advokater og 2 advokatfullmektiger i tillegg til fire kontormedarbeidere og daglig leder.

Bemanningsbyraaet

Alle kan finne flinke folk. Vi er et rekrutteringsselskap som finner de som passer.

Lundens Regnskapsservice

Selskapet startet opp sin virksomhet i 1980, og gikk over til as under navnet Lundens Regnskapsservice as i 1997. Våre kunder er små og mellomstore bedrifter i Vennesla, Kristiansand og omegn.

Sparebanken Sør

Sparebanken Sør er en av landets største regionsparebanker med hovedkontor i Kristiansand. Banken har i alt 34 kontorer fordelt på Agder, Vestfold og Telemark og Rogaland.

Hydro Vigelands Brug

Hydro Vigelands Brug produserer aluminium med 99,99% renhet, som brukes i LCD-skjermer, datamaskiner, mobiltelefoner og nettbrett.

Gumpens Auto Øst - Audi

Gumpens Auto Øst er autorisert forhandler av Audi i Vest-Agder. Vi holder til i Sørlandsparken øst for Kristiansand sentrum.

Kjøp i vennesla

Kjøp i Vennesla er handelsstandsforeningen i Vennesla. Våre viktigste oppgaver er å skape vekst, skape aktiviteter, øke trivselen, lage gode planer sammen med våre medlemmer og være en medspiller for medlemmene når det er ønskelig.

Promotek

Promotek er en totalleverandør av tjenester og utstyr innen IT. Vi hjelper våre kunder over hele Sørlandet, med hovedtyngden i Vennesla og Kristiansand.

Tratec Norcon

Ledende teknologiselskap innen automasjon for industri, samferdsel, kommunalteknikk og offshore